Plánované akce - 2022/2023 

POVINNÁ VÝUKA PLAVÁNÍ - pro 2. a 3. ročník - od 18.4. do 13.6. - plavecký bazén Příbram - rodiče nic neplatí, podrobnější info bude rodičům včas podánoBřezen

3.3.   EDUbus - www.edubus.cz
8.3.   Malá technická univerzita (MTU) - 1. a 2. roč. - projektový den: Logické hry - Digi bez digi - vybíráme 200,- Kč
10.3.   Sebeobrana - 8:00-12:00 - 3. až 5.r. - vybíráme 100,- Kč
29.3.   Okresní kolo recitace v Rudné

Duben

3. - 5.4.   Velikonoční mini jarmark
5.4.   Schůzka s rodiči 1.r. - První čtení - Seznámení s knihami - od 16:00
12.4. Aj divadlo TRAVEL MACHINE - 3. až 5.r. - vybíráme 120,- Kč
20.4.   Zápis do ZŠ - podrobné informace budou vyvěšeny

21.4.   PETR FEJK, JAK SE DĚLÁ ZOO - vybíráme 150,- Kč

Přednáška bývalého dlouholetého ředitele Zoo Praha.

90 minut plných výjimečných zkušeností a příběhů se zajímavými zvířaty a lidmi kolem nich.

O těžkých začátcích, o povodni v zoo a o tom, jak se ze staré, šedivé zahrady stala jedna z 10 nejlepších na světě. Pořad kombinuje vyprávění, čtení z knihy a projekci unikátních fotografií.

Hlavně ale posluchače nabíjí zájmem o přírodu a jejich ochranu a vede k přemýšlení o světě v širších souvislostech.

Petr Fejk je bývalý ředitel pražské zoo (1997-2009) a jeden z nejznámějších manažerů v ČR. Dnes především přednáší a publikuje. V roce 2021 vydal knihu vzpomínek "Jak se dělá zoo". Vedle toho se angažuje v divadle, v televizi a ve veřejném životě.

Květen

3.5.   Návštěva v ZŠ Hradištko - 5.r.
17. - 19.5.   Výlet do Hvozdnice (3 dny) - 1. a 2.r.
25.5.   FOTO školy a tříd

Červen

13.6.   MTU - 4. a 5. roč. - projektový den: Logické hry - Digi bez digi - vybíráme 200,- Kč
15.6.   MTU - 3. roč. - projektový den: Logické hry - Digi bez digi - vybíráme 200,- Kč
20.6.   Knihovna Davle - pasování na čtenáře - 1.r.
26.6. a 27.6.   Paddleboarding - budeme zjišťovat zájem


Výlety budou přizpůsobovány aktuálnímu počasí. Akce budeme průběžně doplňovat.

Březen

14.3.   Keramika - dárek pro maminky
22.3.   Za zvířátky na statek
??? Prima Vizus - vyšetření očí 

Duben

4.4.   Velikonoce - pečeme perníčky
12.4.   Výroba tašek pro maminky - tiskání
17.4.   Otvírání studánky - Studánková víla
26.4.   Svíčkárna Šestajovice - 8:15-13:00 na pozdní oběd, cena 400,- (190,- program, 210,- doprava)

Květen

4.5.   Zápis do MŠ
11.5.   Keramika
16.5.   Ekocentrum Loutí - odjezd 7:29 Motorest, návrat 12:50 Motorest (děti budou po obědě), cena 350,- s obědem
25.5.   Fotografování tříd
???   Hudební program
???   Opékání buřtů v Portusu

Červen

1.6.   Den dětí - bojovka, vypouštění motýlů
7.6.   Knihovna Dobříš - Sovičky
14.6.   Pasování předškoláků
15.6.   Odpoledne pro nově přijaté děti 14:30-16:30
23.6.   Lesní pedagogika - akce pro Sovičky


Uskutečněné akce 2022/2023

Září

1.9. Začátek školního roku
5.9. Schůzka s rodiči 1.r.

Říjen

3. - 4.10. Ekocentrum Loutí - 1. a 2.r.
3. - 7.10. Logická olympiáda - 3. - 5.r.
13.10. Tři loutkové pohádky - 1. a 2.r.
17.10. Autorské čtení + beseda se spisovatelkou Fišarovou
19.10. Bezpečný pes ve škole

Listopad

1.11. ŠD - drakiáda
3.11. Školení pedagogů MŠ a ZŠ - Robotika - Mas Dolnobřežansko
4.11. Přednáška s besedou - Zvěř našich lesů - pan Skokan, pan Chadima - 4. a 5.r.
9.11. Prevence - Plk. Bc. Vinčálek, Policie ČR - 3. - 5.r.
10.11. Sv. Martin ve škole - akce pro děti MŠ i ZŠ
17.11. Státní svátek
18.11. Volno ředitele školy
21.11. Individuální konzultace 2.r.
22.11. 1. Adventní dílna - Výroba adventního věnce zase trochu jinak - Michaela Horáčková
23.-24.11. Individuální konzultace 1.r., 3.r., 5.r.
24.11. Individuální konzultace 4.r.
24.11. Knihovna Dobříš - 1.r.
26.11. Rozsvěcení vánočního stromu ve Slapech - školní sbor zazpívá koledy
29.11. 2. Adventní dílna - Dárečky s FIMO hmoty - Šárka Klusoňová
29.11. Centrum robotiky - 3. a 4.r.
30.11. Betlém - vánoční hra - 1. a 2.r.
??.11. Bezpečný internet a sociální sítě - 3. - 5.r. - přednáška, ukázky (preventivní program)

Prosinec

2.12. Sv. Barbora - pochůzka Barborek po škole
5.12. Mikuláš ve škole a na vsi - pochůzka 5.r.
6.12. 3. Adventní dílna - Vánoční ozdoba z ovčího rouna - Dana Doubravová
13.12. 4. Adventní dílna - Andělíček z korálků - Pavla Špínová
15.12. ZŠ od 16:30 Besídky pro rodiče ve třídách
21.12. Besídky jednotlivých tříd - dopoledne pro děti
22.12. Volno ředitele školy
od 23.12. ZŠ Vánoční prázdniny

Leden

3.1. Nástup do školy
7.1. Výročí 100 let narození básníka Emanuela Frynty - odhalení pamětní desky na škole, vystoupení žáků školy
10.1. Zahájení oslav 160 let od založení slapské školy - vystoupení paní ředitelky a žáků školy
20.1. Hodnocení IVZ žáků
21.1. Hodnocení IVZ žáků
24.1. ŠD - Výlet
26.1. Hudební pořad Veselá kytara - 1. a 2.r.
31.1. Hodnocení IVZ žáků
31.1. Předání výpisů z vysvědčení

Únor

3.2.   Pololetní prázdniny
10.2.   Školní kolo recitační soutěže
13. - 17.2.   Jarní prázdniny
21. 2.   Přednáška Státní archiv Praha - 3. - 5. ročník - téma: 160. výročí školy

Září

1.9. Začátek školního roku
15.9. Schůzka s rodiči
22.9. Indiánská stezka

Říjen

13.10. Loutkové divadlo v MŠ
19.10. Bezpečný pes

Listopad

3.11. Školení pedagogů MŠ a ZŠ - Robotika - Mas Dolnobřežansko

11.11. Pohádka o svatém Martinovi
22.11. Keramika v MŠ
22.11. 1. Adventní dílna
25.11. Fotografování ve školce
29.11. 2. Adventní dílna
30.11. Vánoční divadlo v MŠ

Prosinec

5.12. Mikuláš ve školce
6.12. 3. Adventní dílna
13.12. 4. Adventní dílna
14.12. Vánoční setkání s rodiči

Leden

10.1. Workshop Mgr. Otevřelové - Školní zralost
26.1. Hudební pořad Veselá kytara 

Únor

6. - 10.2.   Karnevalový týden
9.2.   Karneval
13.2. - 17.2.   Jarní prázdniny ZŠ - nejsou kroužky


Historie akcí

2019/2020          2020/2021          2021/2022