GDPR
Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů v ZŠ a MŠ Slapy 

Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha- západ, dále jen "škola" jako správce osobních údajů zpracovává údaje dle dokumentu: Směrnice GDPR ZŠ a MŠ Slapy a Záznamy o činnostech zpracování. 

Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS: kvmmhiz, emailem před kontaktní formulář na webu školy: www.zsamsslapy.cz nebo poštou na adrese Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha- západ, Slapy 50, 25208 Slapy. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. 

Jmenovaným pověřencem pro školu je Bc. Iva Petřinová, tel. č. 608 191 361, email: specialista.css@dobrisskonovokninsko.cz, k zastižení na adrese Mírové náměstí 1551, 263 01 Dobříš v kanceláři č. 304 každý všední den od 8:00 - 15:00 hodin.


O svých údajích, které zpracováváme, rozhodujete Vy, proto máte právo: 

  • požadovat informaci, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme, tu si můžete vyžádat u vedení školy,
  • požadovat vysvětlení ohledně způsobu zpracování osobních údajů,
  • nechat své osobní údaje aktualizovat nebo opravit, případně omezit a právo vznést námitku proti zpracování,
  • v případě osobních údajů zpracovaných na základě Vašeho souhlasu můžete svůj souhlas kdykoliv omezit či odvolat, dále pak požadovat i výmaz těchto údajů,
  • domáhat se náprav, pokud máte pocit, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení Vašich práv či k porušení povinností stanovených zákonem, se svými podněty se můžete obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.