Mateřská škola


Rozvrh dne

Příchod od 6:30 do 8:00 hod. 

8:00 - 9:15 spontánní hra a činnosti dle volby dětí, ranní kruh, pohybové hry, řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity 

9:15 - 9:30 svačina 

9:30 - 10:00 individuální, skupinové i společné řízené činnosti 

10:00 - 12:00 pobyt venku 

12:00 - 12:30 oběd 

12:45 - 14:30 společné čtení, spánek a odpočinek respektující rozdílné potřeby dětí 

14:30 - 14:45 odpolední svačina 

15:00 - 16:30 spontánní hra a činnosti dle volby dětí 

Časový rozvrh dne je možné upravovat jednak podle potřeb dětí a také dle aktuální situace.

Pravidla, která nám pomáhají, aby nám ve školce bylo hezky. 

1. Nasloucháme druhému očima, ušima, srdcem - dívám se na toho s kým mluvím, neskáču do řeči, přemýšlím o tom, jak se cítí 

2. Když ruce pracují, pusa odpočívá - soustředím se na práci, neruším druhé 

3. Naše ruce pomáhají, neubližují - nedělám druhému co nechci, aby druzí dělali mně 

4. Mluvíme spolu hezky - děkuji, prosím, promiň, mám tě rád, nedělej mi to prosím, když se mi to nelíbí 

5. Každá hračka má svůj domeček - po každé práci dám vše do pořádku 

"Co řekneš, to zapomenu, co mi ukážeš, to si snad zapamatuji, co si sám vyzkouším, to mi zůstane." 
čínské přísloví


Domácí vzdělávání v MŠ (IVZ)

Oznámení o IVZ v MŠ


Co by mělo dítě umět před vstupem do MŠ
(denní režim, jídlo, komunikace, oblékání, úklid, hygiena, odloučení od rodičů)


Je Vaše dítě přihlášené do Mateřské školy ve Slapech? Pak Vás bude zajímat:Vážení rodiče,

v rámci projektu preventivního screeningového vyšetření zraku předškolních dětí "Koukají na nás správně?" jsme v naší školce uskutečnili měření zraku diagnostickým přístrojem PlusoptiX společností Prima Vizus.

Hlavním smyslem projektu je včasné rozpoznání a léčení zrakové vady. Díky tomu se může předejít zhoršování dioptrické vady a vzniku případných komplikací v pozdějším věku dítěte.

V příštím školním roce Vám opět tuto možnost nabídneme. www.primavizus.cz