Akce 2019/2020

Září

3.9.   Schůzka rodičů nově přijatých prvňáčků
25.9.   1. a 2.r. Dopravní výchova v praxi + návštěva u zvířátek
16.9. - 26.9.   5.r. Projekt Legenda o sv. Václavu (svátky a tradice)
27.9.   5.r. Knihovna Dobříš

Říjen

1.10. - 7.10.   Logická olympiáda pro 3. - 5.r.
30.9. - 4.10.   Příprava tříd na projekt EDISON
6. - 13.10.   EDISON - projekt AJ
                  - anglicky hovořící studenti u nás ve škole
16.10.   Schůzka pedagogů s EVVO koordinátorem
18.10.   Dýňová slavnost - celoškolní akce
22.10.   Metodická schůzka ZŠ Slapy a ZŠ Hradištko
29. - 30.10.   Podzimní prázdniny

Listopad

2.11.   Vítání občánků Slapy s kulturním programem
          - flétna začátečníci
13.11.   Pedagogická rada - I. čtvrtletí
18. - 21.11.   Třídní schůzky s rodiči
25.11.   Volno ředitele školy pro ZŠ
            - školení celého ped. sboru ČŠI
            - využití úloh TIMSS + PIRLS
27.11.   1. Adventní dílna - Adventní věnce s Míšou Horáčková
30.11.   Rozsvěcení vánočního stromu ve Slapech
           - vystoupení pěveckého sboru školy

Prosinec

3.12.   Školení EVVO ped. sboru
4.12.   Sv. Barbora ve škole
5.12.   Mikuláš ve škole a na vsi - pochůzka žáků 5.ročníku
5.12.   2. Adventní dílna - Výroba andělíčka s Pavlou Špínovou
7.12.   Koncert v kostele - vystoupení pěveckého sboru
11.12.   Vánoční besídka pro babičky, dědečky a veřejnost
11.12.   Vánoční besídky pro rodiče
12.12.   3. Adventní dílna - Výroba mýdel s Pavlou Špínovou
18.12.   4. Advetní dílna - Výroba šperku z Fimo hmoty
                                        se Šárkou Klusoňovou
20.12.   Besídky dětí ve třídách
23.12. - 5.1.   Vánoční prázdniny

Leden

30.1.   Rozdání Výpisu z vysvědčení
31.1.   Pololetní prázdniny ZŠ

Únor

11.2.   Začátek POVINNÉHO PLAVÁNÍ pro 2. a 3.r.
17.2.   Tancem proti šikaně - interaktivní program 1. - 5.r.
20.2.   Návštěva v Městské knihovně Dobříš
            "Pojďmě do světa knih" - 1. a 2.r
21.2.   Školní kolo recitační soutěže

Březen - AKCE ZRUŠENY
Duben - AKCE ZRUŠENY
Květen - AKCE ZRUŠENY
Červen - AKCE ZRUŠENY

26.6.   Rozdání vysvědčení, rozloučení s pátým ročníkem
29. a 30.6.   Volno ředitele školy

Září

12.9.   Schůzka rodičů MŠ
17.9.   Logopedická depistáž
18.9.   Logopedická depistáž
25.9.   Indiánská stezka
30.9.   Prima vizus - prevence očí, pro zájemce

Říjen

2.10.   Kouzelník Kellner v MŠ
3.10.   Keramika v MŠ - veverka
16.10.   Loutkové divadlo v MŠ - Mlynářská pohádka
18.10.   Dýňová slavnost na zámku
21.10.   Zamykání řeky PODZIMNÍ

Listopad

7.11.   Keramika v MŠ
11.11.   Výlet do svíčkárny v Šestajovicích
18.11.   Fotografování ve školce
27.11.   1. Adventní dílna - Adventní věnce s Míšou Horáčková
30.11.   Rozsvěcení vánočního stromu ve Slapech
            - vystoupení pěveckého sboru školy

Prosinec

3.12.   Keramika v MŠ
5.12.   Mikuláš ve školce
          Chystá se k nám nejdříve "malý" Mikuláš s celou partou čertů
           a andělů dětí z 5. třídy s pásmem básniček a písniček. Potom 
           dorazí sám "pravý" Mikuláš - naštěstí čerty nechá za dveřmi,
           ale tentokrát přijde i s Andělem.

5.12.   2. Adventní dílna - Výroba andělíčka s Pavlou Špínovou
7.12.   Koncert v kostele - vystoupení pěveckého sboru
11.12.   Vánoce pro seniory a veřejnost
12.12.   Vánoční setkání s rodiči
             Rodiče se mohou těšit na pásmo básniček, písniček, tanečků
             i pohádek. Na závěr si společně zazpíváme koledy. Setkání
             bude probíhat ve sportovní hale.
             Předání dárků dětem proběhne 13.12. v pátek ve školce.

12.12.   3. Adventní dílna - Výroba mýdel s Pavlou Špínovou
13.12.   Předání dárků dětem ve školce
18.12.   4. Advetní dílna
            - Výroba šperku z Fimo hmoty se Šárkou Klusoňovou
19.12.   Vánoční divadlo v MŠ Korkyni - Divadlo Dokola

Leden

6.1.   MŠ ve škole - Tři králové - koledování
14.1.   Divadlo Příbram - Zlatovláska
21.1.   Keramika - zimní
30.1.   Schůzka s rodiči a workshop Mgr. Otevřelové

Únor

od 11.2. každé úterý plavání pro předškoláky do 14.4.
13.2.   Keramika - domeček - školka
19.2.   MTU* - Malý architekt - pro předškoláky
26.2.   Divadlo Kejklíř - Tři zlaté vlasy děda Vševěda

Březen - AKCE ZRUŠENY

11.3.   MTU* - Malý inženýr - pro předškoláky

Duben - AKCE ZRUŠENY
Květen - AKCE ZRUŠENY
Červen

23.6.   Rozloučení s předškoláky
26.6.   Konec školního roku i pro MŠ


*MTU - Malá technická univerzita