Školní družina

Hlasování do soutěže: Mandala dětem


Je Vaše dítě přihlášené do školní družiny ve Slapech? Pak Vás bude zajímat:


Přijímání žáků do školní družiny

Informace pro rodiče k přijímání do ŠD 2023/2024


Informace pro rodiče - pravidla vyzvedávání dětí

Kompletní pravidla pro vyzvedávání dětí pro školní rok 2023/2024

Mílí rodiče, z bezpečnostních důvodů nelze děti pouštět domů na základě telefonátu či sms. Odchody dětí máte vyplněné v přihlášce, kterou je možno v průběhu roku upravovat.

Dodatečné uvolnění dítěte lze jedním z těchto způsobů:
- Den předem zasláním zprávy na e-mail: druzina@zsamsslapy.cz, kde je potřeba napsat, 
že za Vaše dítě přebíráte plnou odpovědnost.
- Předáním lístečku: "Změna odchodu dítěte" pro ŠD.
- Dítě si vyzvednete OSOBNĚ ve škole.

Děkujeme za pochopení

Tereza Čermáková, vychovatelka ŠD

Mgr. Renata Hacaperková, ředitelka školy

Denní organizace v ŠD - oddělení I. (v přípravě)

Denní organizace v ŠD - oddělení II. (v přípravě)

Telefon pro školní družinu: 725 547 335

Využívejte prosím v době provozu školní družiny
6:45-7:45 ; 12:00-16:30.
Mimo tyto časy pouze SMS.

E-mail ŠD: druzina@zsamsslapy.cz