Základní škola


Školní řád s pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Přehled řádů a pravidel, které v ZŠ používáme - k volnému nahlédnutí vedle ředitelny školy.Vážení rodiče, prarodiče, děti a přátelé školy.

Vzhledem k tomu, že jsme z bezpečnostních a epidemiologických důvodů omezili přístup veřejnosti do školy, rozhodli jsme se, že Vám pro potěšení představíme formou foto výstavky část dětských prací. Jsme sice ochuzeni o Vaše úsměvy, obdiv, pozastavení a vzájemné sdílení radosti, ale myslíme si, že budete alespoň Vy potěšeni a své zážitky sdělíte dětem doma.

Děti si zkouší různé techniky pod vedením zkušených pedagogů. Každý pedagog si pro svou třídu vybírá vlastní témata podle schopností, dovedností a individuálních možností dětí. Navazují na české tradice, roční období, změny a barvy v přírodě, všímají si přírodnin či různorodých materiálů, které lze ještě k tvorbě využít.

Tvořivost nám přináší vzájemnou inspiraci, potěšení a společné zážitky z tvoření.

Přejeme tedy i Vám všem příjemné chvilky u naší výstavky prací.

Vstup do galerie ZDE


Pomůcky pro školáky 2023/2024