Akce 2020/2021

Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Leden
Únor
Březen
Duben

5.4. - 21.4.   Zápis do 1.ročníku ZŠ

Květen

19.5.   Statek Slapy - 1.r.
26.5.   Statek Slapy - 2. - 4.r.

Červen

3.6.   Včely u Pípalů - 2.r.
15.6.    Fotografování tříd
21.6.   4.r. - Posezení s rodiči v Rotundě
          3.r. - Posezení s rodiči u Kuchaříků
24.6.   1.r. - Rozloučení se školním rokem
                - posezení s rodiči na školní zahradě
           5.r. - Rozlučka v Čími
23. - 25.6.   Odyssea - pobyt v týpí - 2.r. - 3.r.
25.6.   Rozdání vysvědčení
            - Ukončení školního roku a rozloučení s 5.r.

Září

10.9.   Schůzka s rodiči
22.9.   Indiánská stezka

Říjen

1.10.  Divadlo v MŠ - Tancem letem světem

Listopad

11.11.  Pohádka o svatém Martinovi
25.11.     Malá technická univerzita pro Sovičky - Stavitel mostů

Prosinec

4.12.   Mikuláš ve školce

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

1.6.  Den dětí

15.6.   Fotografování třídních kolektivů

16.6.   Pasování předškoláků (i pro rodiče)
           - program pro předškoláky i všechny ostatní
             děti ze školky

17.6.   Logopedická depistáž v MŠ

24.6.   Výlet na rozhlednu - Sovičky

24.6.   Výlet Vlaštovičky