Akce 2021/2022

Září

1.9. Začátek školního roku ZŠ i MŠ
7.9. Schůzka rodičů 1.r.

Říjen

1.10. Volby do Školské rady (ZŠ)
5. a 6.10. 3.r. - ODYSSEA
- program selektivní prim. prevence
Zlepšujeme vztahy v naší třídě
15.10. Dravci a sovy MŠ i ZŠ
20.10. 2.ročník - EKOCENTRUM LOUTÍ - Strážci Země

Listopad

9.11. 3.r. - knihovna Dobříš
12.11. Dřevíčková dílnička ZŠ
16.11. Beseda se spisovatelkou Michaelou Fišarovou
27.11. ZRUŠENO - Zpívání sboru u rozsvěcení stromečku ve Slapech
29.11. Bubnování

Prosinec

20.12. Volno ředitele školy
21.12. Volno ředitele školy
22.12. Volno ředitele školy

Leden

11.1. Školská rada
22.1. Hodnocení IVZ
24.1. Hodnocení IVZ
29.1. Hodnocení IVZ
31.1. Rozdání výpisů z vysvědčení

Únor

1.2. Hodnocení IVZ
4.2. Pololetní prázdniny

Březen

1.3. Spuštění elektronické registrace
do 1.ročníku ZŠ
1.3. Knihovna Dobříš - 3.r. - více info
třídní učitelka
4.3. Tance s paní Morcovou
- vybíráme 120,- Kč/Žák

Duben

4. - 7.4. Mini jarmark před školou
13.4. Kouzelník - 1.ročník - vstupné 100.- Kč
21.4. Zápis do 1.ročníku ZŠ pro školní rok 2022-2023
25.4. - 27.4. Individuální konzultace s rodiči

Květen

10.5. Knihovna Dobříš - 1.ročník - upřesní třídní učitelka
10.5. Ekocentrum Loutí 3. a 4. ročník - další info třídní učitelky
10.5. Výlet do Třebenic - pěšky - 9:00, návrat autobusem ve 13:00 - 2. ročník
26.5. FOTO tříd MŠ i ZŠ
31.5. Ekocentrum Loutí 1. ročník - další info třídní učitelka
31.5. Knihovna Dobříš - 3. ročník

Červen

1.6. Den zvířat - školní projekt - 2.r.
7.6. Knihovna Dobříš - 2. ročník
7.6. ČEZ Štěchovice - 3. a 4. ročník
9.6. Koněpruské jeskyně - 3.r.
14.6. Knihovna Dobříš - 5.ročník - upřesní paní učitelka Maruška
17.6. PREVENCE (celé dopoledne) - 3., 4. a 5. ročník
- vybíráme 150,- Kč
20.6. Votice SHŽ - celodenní výlet - 2.r.
20.6. Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků od 16:00 hodin
20.6. Výuka v Buši u Klimešů - 4.r.
20.6. Návštěva Portus - chráněné bydlení: exkurze k soutěži "Srdce s láskou darované"
21.6. Tiskárna Slapy - 1.r.
22.6. Spaní ve škole - 3.r.
22.6. Tiskárna Slapy - 3.r.
22.6. ČEZ Štěchovice - 5. ročník
23.6. Piknik pro rodiče a děti - 2.r. - 15:30 - 18:00
27.6. "Nakupujeme" - finanční gramotnost - v obchodě U Pešků - 1.r.
27.6. Celodenní výlet do Třebenic - 4.r.
- návštěva poříční policie (spolupráce s panem Joštem)
- odchod ze školy 8:00
- návrat kolem 14:30
29.6. Rotunda - posezení třídy s rodiči - 5.r. od 11:00
30.6. Vysvědčení - 8:00 - 8:45
30.6. Rozloučení s 5.r. od 9:00

Září

1.9. Začátek školního roku ZŠ i MŠ
15.9. Schůzka rodičů dětí MŠ
24.9. Indiánská stezka

Říjen

15.10. Dravci a sovy MŠ i ZŠ

Listopad

8.11. Fotografování ve školce
9.11. Logopedická depistáž Mgr. Jirsová
11.11. Pohádka o svatém Martinovi
25.11. Divadlo Formela - představení v MŠ
29.11. Bubnování

Prosinec

3.12. Mikuláš ve školce
14.12. Vánoční divadlo v MŠ

Leden

6.1. Tři králové
18.1. Keramika

Únor

4.2. Pololetní prázdniny
7.2. - 11.2. Jarní prázdniny
17.2. Karneval

Březen

10.3. Písničkářka Jana Richterová
25.3. Prima Vizus - preventivní vyšetření zraku

Duben

4.4. Statek Slapy - mláďata
12.4. Pečeme velikonoční perníčky
13.4. Kouzelník v MŠ
22.4. Den Země - Otvírání studánky

Květen

2. - 4.5. Zápis do MŠ pro české děti
10.5. Logopedická depistáž pro předem objednané děti
11.5. Dopolední vycházka s opékáním buřtů
19.5. Knihovna Davle - Vlaštovičky, (Sovičky si domluví termín)
24.5. Keramika - motýlci
26.5. Fotografování tříd MŠ i ZŠ

Červen

1.6. Den dětí - bojovka pro děti se zmrzlinou
9.6. Velký výlet - Koněpruské jeskyně
10.6. Přespávání v MŠ - pro SOVIČKY - pro malou účast ZRUŠENO
14.6. Pasování předškoláků od 15:30 - účast rodičů
16.6. Den otevřených dveří pro nově přijaté děti 15:00 - 16:30
17.6. Výlet do Pikovic - Vlaštovičky
22.6. Výlet na rozhlednu - Sovičky
30.6. Ukončení školního roku v MŠ