Charakteristika obce Slapy

Slapy leží 33 km jižně od Prahy, patří okresu Praha-západ, hraničí s okresem Příbram. V roce 1951 byly ke Slapům připojeny Přestavlky. Obě vsi po krátké době úplně srostly. Slapy jsou v mnohých dokladech jmenovány jako přestavlcké Slapy. Obec je vzdálena asi 3 km od Vltavy. Leží doslova nad Vltavou, i když dnes již ne tak vysoko, jak tomu bylo před postavením přehrady.
Nejstarší nepochybná zmínka o Slapech je z 10. srpna 1292.
I Slapy mají své památky např. kostel sv. Petra a Pavla, márnice ( je doplňkem kostela), kaplička sv. Jana Nepomuckého, zámecký komplex, přestavlcká kaplička, kaple nanebevzetí P. Marie a základní škola.
Základní škola s velkou zahradou stojí vedle kostela. Od roku 1669 se vyskytují v listinách zprávy o slapské škole a jejích učitelích. Od poloviny 19.století máme již zachovalou školní kroniku, která je vedena až po dnešní dobu. Založil ji tehdejší řídící učitel Matěj Antonín Růžek. Snažil se pátrat i po tom, kdy byla vlastně založena školní budova, ale z kroniky se to nedovíme. Z dalších dotazů na pamětníky jsou patrny různé názory, škola prý byla v průběhu let v několika domech. Asi se dnes již přesně nedozvíme, kde skutečně původní budova stála a ve kterém roce byla postavena.
A nyní ze současnosti: od roku 2003 se škola stává právním subjektem, součástí školy je i mateřská škola, ředitelkou školy je Mgr. Renata Hacaperková.