Školní jídelna

Základní informace pro rodiče 

Dle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vydané po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví na základě zmocnění v zákoně č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ze dne 25. 2. 2005 s účinností od 8. 3. 2005 ve znění pozdějších předpisů stanovuji výši cen obědů ve ŠJ takto: 

Dítě v MŠ (3-6 let): výše měsíční zálohy: 1144 Kč
                                 celý den 52 Kč
                                 oběd - 30 Kč
                                 svačinka - 11 Kč
                                 přesnídávku - 11 Kč
                                 dopolední strava přesnídávka + oběd: 41 Kč
Dítě v MŠ (7 let): výše měsíční zálohy: 1254 Kč
                             celý den 57 Kč
                             oběd - 35 Kč
                             svačinku - 11 Kč
                             přesnídávku - 11 Kč
                             dopolední strava přesnídávka + oběd: 46 Kč

Strávníci, kteří dovrší ve školním roce 7-10 let: 
výše měsíční zálohy: 858 Kč 
                                                                                 oběd - 39 Kč 
Strávníci, kteří dovrší ve školním roce 11-14 let: výše měsíční zálohy: 902 Kč
                                                                                 oběd - 41 Kč

Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen "GDPR") a dále v souladu s příslušnými předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů.Platba za obědy

Obědy musejí být připsány na účet školy do 20. v každém měsíci na další měsíc - PLATBA TRVALÝM PŘÍKAZEM.  

Platí se převodem z účtu na základě písemné informace školní jídelny, kterou zákonný zástupce dostane prostřednictvím svého dítěte nebo přímo od vedoucí školní jídelny pí. Aleny Adamové nebo třídních učitelů. 

Účet školy na platbu obědů: 194 756 446/0300 a VS 3142.... (+číslo vašeho dítěte).
U sourozenců je možno platit jedním trvalým příkazem s VS mladšího dítěte.


Pravidla odhlašování obědů

Obědy se odhlašují do 8:00 hodin, nejlépe pí. Bouškové nebo pí. Pipotové na tel: 601 568 435.
- Dle výše uvedeného zákona a Vyhlášky má dítě, žák nárok odebrat školní stravování v době pobytu ve škole, nebo první den omluvené neplánované nepřítomnosti. Další dny nepřítomnosti musí strávník (zákonný zástupce) stravu odhlásit dle stanovených podmínek a jídelna jídlo nevydá. 

- Pokud strávník z nějakého důvodu stravu neodebere a neodhlásí dle stanovených podmínek, zaplatí za službu cenu ve výši finančního normativu.
Tedy: pokud strávník (zákonný zástupce) odběr stravy včas neodhlásí a školní jídelna jídlo pro strávníka připravuje, strávník (jeho zákonný zástupce) uhradí celý poplatek. 

- Nárok na odebrání stravy za úplatu ve výši finančního normativu má tedy strávník pouze v přítomnosti ve škole a v prvý den omluvené (neplánované) nepřítomnosti. V ostatní dny na stravování nárok nemá a nemůže stravu ze školní jídelny obdržet. Vyúčtování plateb proběhne 2x do roka vždy do konce ledna a do poloviny srpna. Mimořádné vyúčtování je možné v případě dlouhodobé absence dítěte/ žáka.