Zaměstnanci školy

Ředitelka školy: Mgr. Renata Hacaperková
Zástupce ředitele pro MŠ: Ing. Hana Hušbauerová

Statutární zástupce: Mgr. Dana Fröhlichová


Učitelé ZŠ:
Mgr. Renata Hacaperková - třídní uč. 5.r.
Mgr. Jindřiška Skokanová - třídní uč. 1.r.
Pavlína Bárta Leon - třídní uč. 2.r.
Vanda Šimonová - třídní uč. 4.r.
Mgr. Dana Fröhlichová - třídní uč. 3.r.
Bc. Radka Hrbková - Aj
Asistent pedagoga:
Radka Vrbovská - 1.r.
Bc. Marta Toepferová - 2.r.
Dana Morávková - 3.r.
Ludmila Pípalová - 4.r.

Učitelé MŠ:
Sovičky:
Ing. Hana Hušbauerová
Tereza Macková
Asistent pedagoga Sovičky:
Bc. Šárka Sekvardová, DiS
Vlaštovičky:
Bc. Barbora Skřivanová, DiS
Marie Papírníková
Asistent pedagoga Vlaštovičky:
Veronika Pospíšilová


Učitel a konzultant pro žáky IVZ:
Hana Tůmová
Mgr. Renata Hacaperková
Mgr. Jindřiška Skokanová

Vychovatelky ŠD:
I. oddělení - Tereza Čermáková
II. oddělení - Jana Kadlecová
Asistent pedagoga v ŠD:
Radka Vrbovská
Dana Morávková


Metodik prevence: Mgr. Dana Fröhlichová
Koordinátor EVVO pro ZŠ: Vanda Šimonová
Výchovný poradce: Mgr. Renata Hacaperková
Koordinátor ICT: Bc. Radka Hrbková
Administrativní pracovník: Alena Adamová
Správce sítě, webmaster, správce školní matriky: Jan Hacaperka 

Vedoucí školní jídelny: Alena Adamová 
Hlavní kuchařka: Blanka Boušková
Kuchařka: Zdeňka Pipotová
Pomocná kuchařka: Radka Hořáková
Uklízečka MŠ: Radka Hořáková
Uklízečka ZŠ: Jana Kubíčková, Žaneta Reinová
Školník: Ing. Jan Bečvář
Topič: Ondřej Adam
Pracovník pro BOZP, PO: Bohumil Tesař 
Pověřenec GDPR: Bc. Iva Petřinová