Zaměstnanci školy

Ředitelka školy: Mgr. Renata Hacaperková
Zástupce ředitele pro MŠ: Magdalena Kupková


Učitelé ZŠ:
Mgr. Renata Hacaperková - třídní uč. 4.r.
Mgr. Jindřiška Skokanová - třídní uč. 2.r.
Mgr. Bc. Michaela Vacková - třídní uč. 1.r.
Vanda Šimonová - třídní uč. 3.r.
Mgr. Dana Fröhlichová - třídní uč. 5.r.
Radka Hrbková - Aj
Asistent pedagoga:
Ludmila Pípalová - 3.r.
Ing. Jitka Fantová - 2.r.
Tereza Macková - 1.r.

Učitelé MŠ:
Sovičky:
Magdalena Kupková
Ing. Hana Hušbauerová
Asistent pedagoga Sovičky:
Radka Vrbovská 
Vlaštovičky:
Bc. Barbora Skřivanová, DiS
Marie Papírníková


Učitel a konzultant pro žáky IVZ:
Hana Tůmová
Mgr. Renata Hacaperková
Mgr. Bc. Michaela Vacková 

Vychovatelky ŠD:
I. oddělení - Tereza Čermáková
II. oddělení - Jana Kadlecová
Asistent pedagoga ve ŠD:
Radka Vrbovská


Metodik prevence: Mgr. Dana Fröhlichová
Koordinátor EVVO pro ZŠ: Vanda Šimonová
Koordinátor EVVO pro MŠ: Magdalena Kupková
Výchovný poradce: Mgr. Renata Hacaperková
Koordinátor a metodik ICT: Mgr. Bc. Michaela Vacková
Administrativní pracovník: Alena Adamová
Správce sítě, webmaster, správce školní matriky: Jan Hacaperka 

Vedoucí školní jídelny: Alena Adamová 
Hlavní kuchařka: Blanka Boušková
Kuchařka: Zdeňka Pipotová
Pomocná kuchařka: Radka Hořáková
Uklízečka MŠ: Radka Hořáková
Uklízečka ZŠ: Jana Kubíčková, Žaneta Reinová
Topič: Ondřej Adam
Pracovník pro BOZP, PO: Bohumil Tesař 
Pověřenec GDPR: Bc. Iva Petřinová