Výstavka prací dětí a žáků ZŠ

2022/2023 - Podzim


2022/2023 - Léto


2022/2023 - Jaro


Školní rok 2022/2023 - leden, únor


Školní rok 2022/2023 - prosinec


Školní rok 2022/2023 září - listopad


Vodníci a doba kamenná


Jarní práce v ZŠ


Výkresy našich žáků


Keramika našich žáků