Základní škola a Mateřská škola Slapy, okres Praha - západ

Nejaktuálnější informace


Ukončení školního roku v ZŠ a ŠD

Konec školního roku v ZŠ
Školní rok 2021 - 2022 bude ukončen ve čtvrtek 30.6. rozdáním vysvědčení.
Vyučování ve všech ročnících bude od 8:00 do 8:45 hodin.
5. ročník od 9:00 hodin rozloučení před školou cca do 9:30.

ŠD - ranní družina bude jako obvykle.
Dále provoz družiny od 8:45 do 13:00 - prosíme předem nahlásit účastníky,
kteří budou ve škole zůstávat do 13:00 hodin (aby nám děti "neproběhly").

OBĚD NUTNO PŘIHLÁSIT!

Žákům IVZ - "domškoláci" - vysvědčení jim bude zasláno poštou.Podívejte se na výstavku prací našich žáků ZDE.