Seznam učebnic IVZ

1.ročník

Český jazyk:

Fortuna - Pojďme si hrát - ISBN 978-80-7168-938-6
Fortuna - Písmenka a číslice pro prvňáčky - ISBN 859-40-3150-436-8
Alter - Živá abeceda - ISBN 978-80-7245-150-0
Alter - Pracovní sešit k Živé abecedě - ISBN 978-80-7245-147-0
Alter - Slabikář - ISBN 978-80-7245-346-7
Alter - Moje první čítanka - ISBN 978-80-7245-195-1
Alter - Písanka ke slabikáři pro 1. ročník ZŠ, sešit 1 - ISBN 859-41-6554-049-2
Alter - Písanka ke slabikáři pro 1. ročník ZŠ, sešit 2 - ISBN 859-41-6554-050-8
Alter - Písanka ke slabikáři pro 1. ročník ZŠ, sešit 3 - ISBN 859-41-6554-051-5
Nová škola - Moje první psaní, uvolňovací cviky s říkadly pro 1.r. - ISBN 978-80-8756-512-4

Matematika:

Nová škola - Matýskova matematika 1. díl, aktualizované vydání - ISBN 978-80-7600-048-3
Nová škola - Matýskova matematika 2. díl, aktualizované vydání - ISBN 978-80-7600-053-7
Nová škola - Matýskova matematika 3. díl, aktualizované vydání  - ISBN 978-80-7600-054-4
Nová škola - Karty bankovek - ISBN 859-56-0670-036-9

Člověk a jeho svět:

Nová škola - Já a můj svět, duhová řada - ISBN 978-80-7600-058-2


2.ročník

Český jazyk:

Alter - Český jazyk 2 - ISBN 978-80-7245-151-7
Alter - Pracovní sešit k Českému jazyku 2 - 1.díl - ISBN 978-80-7245-356-6
Alter - Pracovní sešit k Českému jazyku 2 - 2.díl - ISBN 978-80-7245-357-3
Alter - Čítanka 2 - 1.díl - ISBN 978-80-7245-237-8
Alter - Čítanka 2 - 2.díl - ISBN 978-80-7245-171-5
Nová škola - Písanka pro 2.ročník - 1.díl - ISBN 978-80-87591-64-2
Nová škola - Písanka pro 2.ročník - 2.díl - ISBN 978-80-87591-65-9

Matematika:

Nová škola - Matýskova matematika 4.díl - ISBN 978-80-7600-226-5
Nová škola - Matýskova matematika 5.díl - ISBN 978-80-7600-156-5
Nová škola - Matýskova matematika 6.díl - ISBN 978-80-7600-207-4

Člověk a jeho Svět:

Nová škola - Já a můj svět - Prvouka pro 2.ročník - učebnice - ISBN 978-80-7289-780-3
Nová škola - Já a můj svět - Prvouka pro 2.ročník - pracovní sešit - ISBN 978-80-7600-129-9


3.ročník

Český jazyk:

Alter - Český jazyk 3 - ISBN 9788072452408, 9788072452392
Alter - Pracovní sešit I. - ISBN 978-80-7245-199-9
Alter - Pracovní sešit II. - ISBN 978-80-7245-202-6
Alter - Čítanka 1. ediční řada - ISBN 978-80-7245-241-5
Alter - Čítanka 2. ediční řada - ISBN 978-80-7245-113-5
Nová škola - Jsem čtenář 1 - ISBN 978-80-7600-081-0
Nová škola - Jsem čtenář 2 - ISBN 978-80-7600-249-4

Matematika:

Nová škola - Matematika 7. díl - ISBN 978-80-7600-070-4
Nová škola - Pracovní sešit - ISBN 978-80-7600-078-0
Nová škola - Matematika 8. díl - ISBN 978-80-7600-071-1
Nová škola - Pracovní sešit - ISBN 978-80-7600-079-7
Nová škola - Geometrie - ISBN 978-80-7289-665-3
Nová škola - Pracovní sešit - ISBN 978-80-7600-073-5

Člověk a jeho svět:

Nová škola - Já a můj svět - ISBN 978-80-7289-785-8
Nová škola - Pracovní sešit - ISBN 978-80-7600-063-6

Anglický jazyk:

Oxford University Press - Chit Chat 1 - ISBN 978-0-19-437826-0
Oxford University Press - Chit Chat 1 (Pracovní sešit) - ISBN 978-0-19-437832-1


4.ročník

Český jazyk

Alter - Český jazyk 4 učebnice - ISBN 978-80-7245-185-2
Alter - Pracovní sešit k Českému jazyku 4 - 1.díl - ISBN 978-80-7245-164-7
Alter - Pracovní sešit k Českému jazyku 4 - 2.díl - ISBN 978-80-7245-178-4
Alter - Čítanka 4 - ISBN 978-80-7245-179-1 (tvrdá vazba)
                            - ISBN 978-80-7245-180-7 (měkká vazba)

Matematika

Prodos - Matematika a její aplikace - 1. díl - ISBN 978-80-7230-203-1
Prodos - Matematika a její aplikace - 2. díl - ISBN 978-80-7230-204-8
Prodos - Matematika a její aplikace - 3. díl - ISBN 978-80-7230-205-5

Vlastivěda

Nová škola - Vlastivěda 4 Poznáváme naši vlast - ISBN 978-80-7289-772-8
Nová škola - Vlastivěda 4 Hlavní události českých dějin - ISBN 978-80-7289-061-3

Přírodověda

Nová škola - Člověk a jeho svět - Přírodověda 4 - ISBN 978-80-7289-728-5
Nová škola - Přírodověda Učebnice pro 5. ročník - ISBN 978-80-7289-301-0