Granty a projekty mateřské školyZdravá abeceda ve Středočeském krajistredoceska.zdrava-abeceda.cz

KULIFERDA

www.kuliferda.raabe.cz

V předškolní třídě od školního roku 2011-12 využíváme s dětmi pracovní sešity KULIFERDA od nakladatelství Raabe. K 1.1.2013 jsme získali titul KULIFERDOVA ŠKOLKA.Díky zapojení do tohoto projektu máme možnost využívat:

• speciální slevy na vybrané produkty
• Kuliferdovy dárky pro naše předškoláky
• bonusové materiály ke stažení zdarma
• možnost účastnit se KuliFerdových soutěží

MRKVIČKA

www.pavucina-sev.cz

Registrací do celostátní sítě Mrkvička na rok 2013 můžeme využívat tyto služby:

• 4 rozesílky včetně Informačního bulletinu Mrkvička
• průběžné elektronické rozesílky aktuálních informací
• možnost přispívat do Informačního bulletinu Mrkvička
• možnost zdarma využívat krajskou rozesílku Mrkvička
k informování o Vašich aktivitách
• metodická pomůcka Mravenec
• metodická pomůcka Filipka pro nejmenší
• odborná publikace O čtyřech královstvích aneb Jak na ekologickou výchovu v MŠ
• regionální nabídky (informace získáte u svých krajských koordinátorů)

Celé Česko čte dětem

www.celeceskoctedetem.cz

Přihlásili jsme se do KLUBU ŠKOLEK, KTERÉ ČTOU DĚTEM ALESPOŇ 20 MINUT DENNĚ

• Podstatou těchto programů je každodenní četba dětem pro radost.

• Je to osvědčený způsob, jak vzbudit u dětí zájem o knihy, rozvíjet jejich potřebu číst, vychovávat z nich čtenáře. Výzkumy dokazují, že čtenáři - lidé, kteří hodně a rádi čtou - dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než "nečtenáři" a dokážou si lépe poradit s životními výzvami.

Každodenní čtení dítěti pro radost je nejúčinnější metodou výchovy čtenáře - člověka samostatně uvažujícího, s rozsáhlými vědomostmi, které je sám schopen dále rozšiřovat.
Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože:
- Množství informací lavinovitě narůstá. Kdo nečte, nebude stačit změnám současného života.
- Čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích.
- Čtení je dobrou alternativou falešných hodnot masové kultury.
- Návyky, postoje a žebříček hodnot se přece utvářejí již v dětství.

Láska ke knize by měla být rozvíjena již v dětství, a to pravidelným hlasitým předčítáním.

Moudré knihy jsou také nositeli univerzálních morálních hodnot. Čtení učí děti rozeznávat dobro od zla a povzbuzuje k reflexi nad důsledky vlastních slov a činů. Zvláště důležité je to v dnešním světě, jemuž dominují agresivní vzory masové kultury a honba za penězi. Tváří v tvář narůstající demoralizaci mládeže se výuka morálních hodnot, jakými jsou poctivost, úcta, odpovědnost, empatie, rozum, odvaha nebo spravedlnost, již v nejútlejším věku dítěte stává otázkou bytí či nebytí společnosti a státu.