Granty a projekty základní školy


Digitalizujeme školu


OP JAK


Zapojili jsme se do 7. ročníku celorepublikového happeningu #jsemlaskavecZapojili jsme se do evropských projektů financovaných EU, Evropským sociálním fondem a dalšími partnery:

2020 - Byl nám schválen projekt podaný do Nadace ČEZ.

Za podpory Nadace ČEZ jsme nakoupili pro školu nové notebooky pro pedagogy, dataprojektor do 4. ročníku a externí DVD mechaniky.

Chystáme se ještě nakoupit další vybavení pro zkvalitnění
online výuky v naší škole.

15.10.2020 - Byl ukončen projekt od Nadace ČEZ.

Díky finanční podpoře naší školy se podařilo zajistit distanční výuku všemi pedagogy ZŠ - byly jim na jaře a na podzim předány notebooky, externí DVD mechaniky, pevné disky a flashdisky k ukládání a přenosu vytvořených studijních materiálů a dokumentace. Došlo ke zlepšení podmínek pro vzdělávání dětí MŠ, žáků ZŠ - zprovozněním interaktivní tabule s novým dataprojektorem.
Děkujeme Nadaci ČEZ Mgr. Renata Hacaperková, ředitelka školy.


Školní psycholog pro ZŠ a MŠ Slapy z projektu MAS Dolnobřežansko

Naše škola se zapojila do projektu MAS Dolnobřežansko od 1. 8. 2019 do 30. 6. 2022: 

Sdílený konzultant pro inkluzivní vzdělávání v rámci projektu podpořeného z OPVVV "Místní akční plán vzdělávání II pro ORP Černošice" CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009044. 

Školní psycholog - sdílený konzultant pro inkluzi pro naši školu je Mgr. Jiří Štěpo. 

Pracovní náplň:

  • podpora pedagogů při práci s dětmi a třídou
  • supervize pro pedagogické pracovníky
  • podpora při preventivních programech
  • podpora pedagogů při třídních schůzkách, třídnických hodinách a zápisech do ZŠ
  • spolupráce s rodiči, konzultace pro děti
  • spolupráce s PPP
  • spolupráce s Pracovní skupinou pro rovné příležitosti
  • spolupráce s Realizačním týmem projektu a projektovým manažerem na aktualizaci Místního akčního plánu


"Ovoce do škol", "Mléko do škol"
Zdarma ovoce, mléčné výrobky a další zdravé produkty pro děti 1. až 5. ročníku.


Zapojili jsme se do projektu 
"Kapku šetřím"

I my šetříme - kapkusetrim.cz 


Škola se zapojila do projektu "Šachy do škol".

O projektu

Zapojené školy


EU Peníze školám, EU-OP VK

Fotografie - instalace interaktivních tabulí

Digitální učební materiály (DUM) - ke stažení


"Cesta ke kvalitě" - byli jsme partnery jako škola dobré praxe při tvorbě evaluačních (hodnotících) a autoevaluačních nástrojů pro školy - jako pomoc českým školám.


"Cizí jazyky pro život" - rodilí mluvčí do škol, školní rok 2014/2015
Informace o průběhu projektu Projekty OÚ Slapy

na rekonstrukci a modernizaci Základní školy Slapy