Nejaktuálnější informace

Základní škola a Mateřská škola Slapy,

okres Praha-západ

 

KONTAKTY

 

Granty a projekty ZŠ a MŠ

(podrobnější info o akcích ZDE)


2020 - Byl nám schválen projekt podaný do Nadace ČEZ.

Za podpory Nadace ČEZ jsme nakoupili pro školu nové notebooky pro pedagogy, dataprojektor do 4. ročníku a externí DVD mechaniky.

Chystáme se ještě nakoupit další vybavení pro zkvalitnění
online výuky v naší škole.


VYHLAŠUJI ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

pro školní rok 2020/2021

V souvislosti s mimořádnými opatřeními Vlády ČR a MŠMT k ochraně zdraví obyvatelstva se zápis do MŠ Slapy uskuteční od 11.5. do 15.5. 2020 bez účasti dětí a rodičů a to následovně:

Od 11. 5. do 15. 5. 2020 je nutné dodat do MŠ Slapy tyto dokumenty:

a. Přihlášku k zápisu do MŠ Slapy, kterou si můžete stáhnout ZDE

b. Čestné prohlášení zákonného zástupce k očkování dítěte, jehož vzor je k dispozici ZDE

c. Prostou kopii očkovacího průkazu

d. Prostou kopii rodného listu

e. GDPR – kontakty na zákonného zástupce – formulář ZDE

Žádám o dodání všech dokumentů v řádném termínu, jinak bude správní řízení přerušeno

a zápis dítěte do MŠ se zkomplikuje. Přihlášky dodané po termínu odevzdání nebudou akceptovány!

Všechny požadované dokumenty pošlete do MŠ Slapy:

a. Poštou (doporučené, případně s dodejkou)

b. Emailem, avšak pouze s elektronickým podpisem na email: reditel@zsamsslapy.cz

c. Datovou schránkou (ID: kvmmhiz)

d. Do poštovní schránky před budovou školy

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn nejpozději do 30 dnů od uzavření přijmu přihlášek pod přidělenými registračními čísly na stránkách www.zsamsslapy.cz – ta budou zaslána do emailu zák. zástupce.

 

Pro přijímání dětí do mateřské školy stanovila ředitelka školy pro školní rok 2020-2021 na 18 volných míst tato kritéria:

 

Do MŠ jsou přijímány děti ve věku od tří do šesti let.

 

1) Děti, v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je

od 1. 9. 2020 povinné, s trvalým bydlištěm v obci Slapy, Buš, Čím, Nové Dvory podle věku

od nejstarších po nejmladší.

2) Děti s trvalým bydlištěm v obci Slapy, Buš, Čím, Nové Dvory podle věku od nejstarších

po nejmladší.

3) Děti z ostatních obcí podle věku do počtu 18 přijímaných uchazečů.

 

                    Mgr. Renata Hacaperková                     

Ve Slapech dne  24. 4. 2020                                                                                           ředitel školy                        


Nabídka našeho školního psychologa - Jiřího Štěpa,
nabízí konzultace a psychickou podporu:

Práce se strachem a úzkostí se nyní týká nás všech.

Jsem k dispozici i pro krizové konzultace po telefonu pro rodiče,
děti i pedagogy, i o víkendu.

Konzultovat můžeme i přes internet - skype, videokonference Google Meet apod.

Kontakt: jiri.stepo@postbellum.cz, thedrvostep@gmail.com

Internetové stránky


Žádost o ošetřovné při péči o dítě

Karanténa a ošetřovné - Informace pro rodiče a školská
(obdobná) zařízení zde: www.cssz.cz

Formulář - ošetřovné


Fotografie a

Naše aktivity v ZŠ, MŠ a ŠD

TOPlist