Zaměstnanci školy

Ředitelka školy: Mgr. Renata Hacaperková

Učitelé ZŠ: Mgr. Renata Hacaperková - třídní uč. 5.r.
                    Mgr. Jindřiška Skokanová - třídní uč. 1.r.    
                    Mgr. Bc. Michaela Vacková - třídní uč. 3.r.
                    Vanda Šimonová - třídní uč. 2.r.
                    Mgr. Dana Fröhlichová - třídní uč. 4.r.
                    Mgr. Marie Petráková
                    Radka Hrbková - Aj
                    Martina Šimonovská - Aj

Asistent pedagoga: Ludmila Pípalová - 2.r.
                                  Ing. Jitka Fantová - 1.r.
                                  Radka Vrbovská - 5.r.

Vychovatelky ŠD: I. oddělení - Tereza Čermáková
                              II. oddělení - Jana Kadlecová
Asistent pedagoga ve ŠD: Radka Vrbovská - I. oddělení

Učitel a konzultant pro žáky IVZ: Hana Tůmová
                                                                                      Mgr. Hacaperková Renata
                                                        Mgr. Bc. Michaela Vacková

Metodik prevence: Mgr. Dana Fröhlichová
Koordinátor EVVO pro ZŠ: Vanda Šimonová
Koordinátor EVVO pro MŠ: Magdalena Kupková
Výchovný poradce: Mgr. Renata Hacaperková
Koordinátor a metodik ICT: Mgr. Bc. Michaela Vacková

Učitelé MŠ:
Zástupce ředitele pro MŠ:
Magdalena Kupková
    I. oddělení: Magdalena Kupková
                        Ing. Hana Hušbauerová
  Asistent pedagoga: Tereza Macková
    II. oddělení: Bc. Barbora Skřivanová, DiS
                       Marie Papírníková
  Asistent pedagoga: Veronika Pospíšilová

Pracovník pro BOZP, PO: Bohumil Tesař
Školník a uklízečka MŠ: Radka Hořáková
Admin. pracovník: Alena Adamová
Správce sítě, webmaster, správce školní matriky: Jan Hacaperka
Uklízečka ZŠ: Jana Kubíčková
, Žaneta Reinová
Uklízečka MŠ: Radka Hořáková
Vedoucí školní jídelny: Alena Adamová
Kuchařky:
Olga Havláková
                            Zdeňka Pipotová
Pověřenec GDPR: Bc. Iva Petřinová