Výchovné poradenství

Výchovný poradce: Mgr. Renata Hacaperková
(kvalifikovaný výchovný poradce, specializační studium na UK v Praze)


Školní psycholog - sdílený konzultant pro inkluzi


Přihlášky na SŠ - Formuláře

 


2005/73 Sb. Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Kyberšikana


Kontakty na externí spolupracovníky a organizace

Speciální pedagog: Mgr. Hana Otevřelová

Speciálně pedagogické poradenství

Hvozdy 104, 252 05 Hvozdnice;

Mobil: 736 754 416; e-mail: hana.otevrelova@seznam.cz


Pedagogicko psychologické poradny - Středočeský kraj

Pedagogicko psychologická poradna Jílové u Prahy
 

V rámci přerozdělení některých škol v působnosti Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje bylo dojednáno, že Vaše škola bude nově spadat pod:

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje

 

- odloučené pracoviště Jílové u Prahy
Šenflukova 220, 254 01 Jílové u Prahy

e-mail: jilove@pppsk.cz
tel.: 720 954 275

PhDr. Soňa Třísková
vedoucí pracoviště PPPSK Jílové u Prahy
e-mail: triskova@pppsk.cz
tel.: 720 954 275


KLINICKÁ LOGOPEDIE

Mníšek pod Brdy, Skalecká 124
vchod vedle Hostince u Káji Maříka

Mgr. Hana Inderková
tel: 724 957 578

Mgr. Michaela Nesvadbová
tel: 318 599 041

logopediemnisek.webgarden.cz