Školní družina

Organizace školní družiny od 17.5.

Informace pro rodiče k přihlašce do ŠD

Informace pro rodiče k přihlašování do ŠD

Přihláška do ŠD, povinná příloha k přihlášce do ŠD

Odchody a vyzvedávání dětí ze ŠD

Čísla účtů + variabilní symboly

Stanovení výše úplaty 20/21

Vnitřní řád školní družiny z 19.9.2019

Organizace školní družiny 2020/2021
- časy odchodů budeme upřesňovat

Pomůcky a vybavení do školní družiny


Služební telefon pro školní družinu: 725 547 335

Využívejte prosím v době provozu školní družiny
6:45-7:45 ; 12:00-16:30.
Mimo tyto časy pouze SMS.

E-mail ŠD: druzina@zsamsslapy.cz