PPP Kováků

 

Kontakty do naší Pedagogicko psychologické poradny Praha – západ:

Adresa: Kováků 1077/9, 150 21 Praha 5
              (za Ženskými domovy)

 

Kontakty:

tel. kancelář + fax a záznamník 251 564 211
e-mail: ppppz@volny.cz

Pokud se nemůžete dostavit na smluvenou schůzku, vyšetření prosím volejte do poradny, pište e-mail, faxujte třeba i den před konáním schůzky.

Pí doktorky si mohou na Vaše místo pozvat jiného klienta !!!