Naši sponzoři

Děkujeme panu Chottovi za návrh a zhotovení krásného a praktického nábytku do naší školní družiny.

   


Sponzoři a přátelé školy

 

Granty a finanční podpora školy

 

 Poděkování sponzorům

 

Děkujeme ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s za mnohaletou sponzorskou podporu školních akcí v areálu slapského zámku - umožnění konání celoškolních akcí
s regionálním dosahem: PODZIMNÍ LAMPIČKOVÉ SLAVNOSTI a LETNÍ ZAHRADNÍ SLAVNOSTI.

 

Díky p. Rosenbergové, pracovnici firmy Veolia se nám podařilo získat  grant 
50 000,-Kč.
na venkovní učebnu v týpí – lavice, přístřešek na dřevo, stolek, tabule
a malé tabulky pro děti, metodické materiály.

 

Děkujeme všem rodičům dětí naší školy ( MŠ a ZŠ) za materiální
a finanční pomoc.


 

Další sponzoři

Rodiče dětí a žáků naší školy

Rodina Toepferova

Družstvo pro rekreační bydlení - sponzor nových školních lavic

Skupina ČEZ

Nadace ČEZ

Firma Veolia – sponzor venkovní učebny v týpí

ALTSTAEDTER INVESTMENTS a.s.

České lesy, p. Alois Černý

Jacht servis Vebr, Slapy

fa Michael Horáček

Sbor dobrovolných hasičů Slapy

SRPDŠ

TEMPLUM s.r.o., Praha 4