Mateřská škola


Je vaše dítě přihlášené do Mateřské školy ve Slapech, pak Vás bude zajímat:

Základní informace pro rodiče 21/22

Čísla účtů + variabilní symboly

_______________________________________________________________________________________________

Co by mělo dítě umět před vstupem do MŠ
(Denní režim, jídlo, komunikace, oblékání, úklid, hygiena, odloučení od rodičů)

Vážení rodiče,

v rámci projektu preventivního screeningového vyšetření zraku předškolních dětí
„Koukají na nás správně?“ jsme v naší školce uskutečnili měření zraku diagnostickým přístrojem PlusoptiX společností Prima Vizus.

Hlavním smyslem projektu je včasné rozpoznání a léčení zrakové vady. Díky tomu se může předejít zhoršování dioptrické vady a vzniku případných komplikací v pozdějším věku dítěte.

V příštím školním roce Vám opět tuto možnost nabídneme.                       www.primavizus.cz