Charakteristika MŠ

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

      Mateřská škola ve Slapech je od roku 2003 součástí Základní školy ve Slapech. Škola je státní s právní subjektivitou, zřizovaná Obecním úřadem Slapy. Je umístěna v přízemí budovy ZŠ. Škola se nachází v rekreační oblasti „Střední Povltaví“, je situována do středu obce s dobrou dostupností příměstské hromadné dopravy. Obec je obklopena krásnou přírodou a údolím řeky Vltavy s přehradou Slapy.

     Naše mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem od 6.30 do 16.30 hodin. Děti jsou rozděleny podle věku, jedna třída je předškolní.

     Charakteristickým znakem je těsná spolupráce a společné soužití se školou,  přátelská atmosféra – děti z mateřské školy znají důvěrně učitelky základní školy a rodinné prostředí, které spoluvytvářejí všichni zaměstnanci školy spolu s dětmi,  žáky, rodiči a veřejností.

     Ve spolupráci se ZŠ se věnujeme environmentální výchově. Naše mateřská škola je od loňského roku součástí celostátní sítě mateřských škol „Mrkvička“. Zúčastňujeme se setkávání dalších mateřských škol s tímto zaměřením.

 

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

     Mateřská škola má dobré materiální vybavení, dobrá je spolupráce se zřizovatelem. Všechny pracovnice spolu spolupracují a dodržují dohodnutá pravidla chování (přivítání, rozloučení, bezpečnost dětí v umývárnách, na chodbách, v šatně i na zahradě).

     Kolektiv je tvůrčí, využívá prvků z programů Barevné kamínky,  Začít spolu a využívá nové podněty a poznatky ze seminářů, kterých se během roku zúčastní.  Učitelky mají společné zásady, všechny se účastní všech školních akcí, mají společná pravidla, uplatňují důslednost a cit.

 

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY

    Mateřská škola má k dispozici dvě třídy.  Každá třída má svou hernu, místnost pro jídlo a pracovní činnosti, umývárnu a toalety, šatnu.

1.třída  má hernu vybavenou novým dětským nábytkem a je uspořádána do pracovních center. Děti mají hračky v policích a plastových kontejnerech volně dostupné. Druhá místnost je vybavena novými jídelními stoly a židlemi. Snažíme se o útulné zařízení této místnosti, protože sloužila dříve jako tělocvična a také v ní děti po obědě odpočívají a děti z 2.třídy ji dopoledne využívají k pohybovým hrám. O zútulnění se postaral nový kruhový oranžový koberec a teple oranžové látkové žaluzie.

2.třída  má hernu menší (menší je i počet dětí ve třídě) a zatím vybavenou pouze otevřenými policemi s kontejnery na hračky a knihovnou. Je nově vymalovaná s novými veselými závěsy (i mezi dveřmi do pracovny) a látkovými kapsáři .Do této herny budeme chtít po dohodě s ředitelkou školy nakoupit další hračky a pomůcky pro rozvoj předškoláků. Postupně zařídit novým nábytkem. V jídelně 2.třídy jsou také nové jídelní stoly s židlemi.

Spaní – lehátka odpovídají antropometrickým požadavkům, děti mají nové polštáře a deky z dutého vlákna.

Zahrada – je za budovou školy, je slunná, vybavena dvěma krytými pískovišti, altánem na hračky,  dřevěným domkem a osázená ovocnými stromy. Nemáme žádné prolézačky a vybavení hračkami by potřebovalo obměnit. Na podzim 2008 jsme podali žádost o grant Nadaci ČEZ a čekáme na rozhodnutí. Chtěli bychom z tohoto grantu pořídit pro děti plné vybavení naší zahrady.  Máme také možnost využívat i hřiště školy na kterém je fotbalové hřiště, dva venkovní pinpongové stoly, tělovýchovné a rekreační prvky /dvojhrazda, lezecká stěna s paravanem, venkovní tabule/ a indiánské území s velkým týpím pro 20 dětí. 

     K dispozici máme také keramickou dílnu s pecí vybudovanou z grantu Nadace ČEZ. S dětmi z mateřské školy pracujeme s keramickou hlínou převážně ve třídách a využíváme pec k vypálení našich výrobků, které tvoříme pravidelně jednou měsíčně – viz akce školky.

 

SPOLUÚČAST RODIČŮ

     Vztahy mezi učitelkami a rodiči jsou otevřené a vstřícné. Rodiče se zapojují do různých aktivit, mají možnost pobýt s dítětem v MŠ, účastnit se a pomáhat při výletech, návštěvách kulturních zařízení, návštěvy bazénu, oslav v MŠ na Vánoce, Velikonoce a na závěr roku. Mají také možnost ovlivňovat plánování aktivit MŠ – využíváme nabídek rodičů na různé typy výletů – výlety na statek, do bažantnice, výlet parníkem. Rodiče nás navštěvují s různými zajímavými zvířaty /had, papoušek, želvy…/

     Rodiče se mohou průběžně informovat o vývoji svého dítěte každodenně či v dohodnutém čase na konzultaci.

Rodiče mají možnost získávat informace o škole prostřednictvím webových stránek, které jsou pravidelně aktualizovány www.zsamsslapy.wbs.cz

 

 

     Tato charakteristika je součástí Školního vzdělávacího programu naší mateřské školy. Školní vzdělávací program je k nahlédnutí u vedoucí učitelky MŠ.