Celoroční aktivity 20/21

Září

10.9.   Schůzka s rodiči

22.9.   Indiánská stezka


Říjen

1.10.   Divadlo v MŠ - Tancem letem světem


Listopad

11.11.   Pohádka o svatém Martinovi

25.11.   Malá technická univerzita pro Sovičky - Stavitel mostů


Prosinec

4.12.   Mikuláš ve školce


Leden


Únor


Březen


Duben


Květen


Červen

1.6.   Den dětí - každá třída po svém, v poledne zmrzlina, vypouštění motýlů

15.6.   Fotografování třídních kolektivů

16.6.   Pasování předškoláků (i pro rodiče) od 15:30 - program pro předškoláky
           i všechny ostatní děti ze školky

17.6.   Logopedická depistáž v MŠ - pro předem objednané děti

24.6.   Výlet na rozhlednu - Sovičky

24.6.   Výlet Vlaštovičky