Celoroční aktivity 19/20

Září

3.9.   Schůzka rodičů nově přijatých prvňáčků

25.9.   1. a 2.r. Dopravní výchova v praxi + návštěva u zvířátek
                        - bližší informace u paní tř. učitelky

16.9. - 26.9.   5.r. Projekt Legenda o sv. Václavu (svátky a tradice)

27.9.   5.r. Knihovna Dobříš


Říjen

1.10. - 7.10.   Logická olympiáda pro 3. - 5.r. (pro registrované žáky)

30.9. - 4.10.   Příprava tříd na projekt EDISON

6. - 13.10.   EDISON - projekt AJ - anglicky hovořící studenti u nás ve škole

16.10.   Schůzka pedagogů s EVVO koordinátorem

18.10.   Dýňová slavnost - celoškolní akce

22.10.   Metodická schůzka ZŠ Slapy a ZŠ Hradištko

29. - 30.10.   Podzimní prázdniny


Listopad

2.11.   Vítání občánků Slapy s kulturním programem - flétna začátečníci

13.11.   Pedagogická rada - I. čtvrtletí

18. - 21.11.   Třídní schůzky s rodiči (individuální konzltace nebo tripartity - dle
                     informací třídních učitelů)

25.11.   Volno ředitele školy pro ZŠ - školení celého ped. sboru ČŠI
             - využití úloh TIMSS + PIRLS

27.11.   1. Adventní dílna - Adventní věnce s Míšou Horáčková

30.11.   Rozsvěcení vánočního stromu ve Slapech
             - vystoupení pěveckého sboru školy

 

Prosinec

3.12.   Školení EVVO ped. sboru

4.12.   Sv. Barbora ve škole

5.12.   Mikuláš ve škole a na vsi - pochůzka žáků 5.ročníku

5.12.   2. Adventní dílna - Výroba andělíčka s Pavlou Špínovou

7.12.   Koncert v kostele - vystoupení pěveckého sboru

11.12.   Vánoční besídka pro babičky, dědečky a veřejnost

11.12.   Vánoční besídky pro rodiče

12.12.   3. Adventní dílna - Výroba mýdel s Pavlou Špínovou

18.12.   4. Advetní dílna - Výroba šperku z Fimo hmoty se Šárkou Klusoňovou

20.12.   Besídky dětí ve třídách

23.12. - 5.1.   Vánoční prázdniny


 

Leden

30.1.   Rozdání Výpisu z vysvědčení

31.1.   Pololetní prázdniny ZŠ


Únor

11.2.   Začátek POVINNÉHO PLAVÁNÍ pro 2. a 3.r.

17.2.   Tancem proti šikaně - interaktivní program 1. - 5.r.

20.2.   návštěva v Městské knihovně Dobříš "Pojďmě do světa knih" 1. a 2.r

21.2.   Školní kolo recitační soutěže


Březen - AKCE ZRUŠENY


Duben - AKCE ZRUŠENY


Květen - AKCE ZRUŠENY


Červen - AKCE ZRUŠENY

26.6.   Rozdání vysvědčení, rozloučení s pátým ročníkem

29. a 30.6.   VOLNO ŘEDITELE ŠKOLY