Celoroční aktivity 18/19

Září

5.9.   Schůzka rodičů 1.r. a 2.r

5.9.   4. a 5.ročník - Festival vědy - Praha 6 Dejvice

10. - 16.9.   Projekt EDISON - Dva anglicky mluvící vysokoškolští studenti 
                                                 cizinci ve škole

14.9.   Vodní svět a Včelí dům - celoškolní výlet

17.9.   4. a 5.ročník - Knihovna Dobříš - beseda na téma scifi

17.9.   1. - 3.ročník - návštěva z Ameriky z Georgie - beseda


Říjen

11.10. Hurá do opery - Státní opera dětem

15.10.   Dravci a sovy na hřišti

19.10.   Dýňová slavnost

22. - 26.10.   Týdenní celoškolní projekt ke 100. výročí vzniku republiky

23.10.   Beseda animace Podolský - animátor Krysáků - 2.- 5.r.

31.10. a 1.11.   5.r. - ODYSSEA - preventivní program


Listopad

3.11.   Vystoupení žáků školy na oslavách 100. výročí vzniku Československa ve Slapech

7.11.   1.a 2.r. - Malá technická univerzita v ZŠ

9.11.   Sv. Martin - 3.r. pochůzka po škole

28.11.   1. Adventní dílna - Adventní věnce zase trochu jinak s paní Horáčkovou

30.11.   Divadlo Semafor - "O zlaté rybě" - celoškolní akce

 

Prosinec

1.12.   Sobota - Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu ve Slapech
                        - vystoupení žáků školy

4.12.   Sv. Barbora - 5.r. - pochůzka žáků po škole

5.12.   Sv. Mikuláš - 5.r. - pochůzka po škole a po vsi

5.12.   2. Adventní dílna

8.12.   Sobota - Adventní koncert v kostele - vystoupení žáků školy

12.12.   3. Adventní dílna

13.12.   Sv. Lucie - 4.r. - pochůzka žáků po škole

18.12.   Vánoce pro babičky a dědečky od 10:00

19.12.   4. Adventní dílna

20.12.   Vánoční besídky pro rodiče od 16:30

22.12. - 2.1. Vánoční prázdniny


 

Leden

3. a 4.1.   Volno ředitele školy

7.1.   Nástup do školy

9.1.   Návštěva hasičské zbrojnice Praha - 2.,3.r.

21.1.   Cyklus opera pro děti - Prodaná nevěsta - celá škola jede do Prahy, 
           program je již zaplacen, sraz normálně ve škole, odjezd v 9:00h, nasvačíme se ve škole, jedeme do
           DDM Slezská 21, návrat cca 13:00, oběd ve škole. S sebou ještě malou svačinku, malé uzavíratelné pití.

29.1.   3.ročník povolání rodičů - p. Rosenbergová - úprava vody

30.1.   Hodnocení domácích školáků ZŠ

31.1.   Předání Výpisu z vysvědčení


Únor

1.2.   Pololetní prázdniny

5.2.   Začátek POVINNÉHO PLAVÁNÍ pro 2. a 3.ročník - rodiče nic neplatí,
         kurz platí obec, na dopravu jsem zažádala grant z MŠMT (jezdíme do
         bazénu Příbram) - instrukce ještě dostanete 25.1.

11.2. - 15.2.   Monínec - Sportovní pobyt na horách

19.2.   Plavání

25.2. - 1.3.   Jarní prázdniny ZŠ


Březen

4.3.   Opera - Cyklus opera pro děti - jede celá škola, program je již zaplacen, 
                           sraz normálně ve škole, odjezd v 9:00h, nasvačíme se ve škole, jedeme do DDM Slezská
                       21, návrat cca 13:00, oběd ve škole. S sebou ještě malou svačinku, malé uzavíratelné pití.

5.3.   Plavání

19.3.   Plavání

20.3.   Okresní kolo recitační soutěže v Rudné - jedou žáci 1.-3.místo ze
           školního kola

21.3.   2.- 5.r. - Kiberšikana a sociální sítě - preventivní program

22.3.   Exkurze do místní tiskárny - 1.r.

26.3.   Plavání


Duben

1.4.   NÁHRADA za plavání z 23.4.

2.4.   Plavání

4.4.   Exkurze v televizi 4.r. - zajišťuje pan Lutonský

9.4.   Plavání

9.4.   4.,5.r. - Okresní kolo vybíjené v Dolních Břežanech
                     (jedno družstvo z dětí 4. a 5.ročníku)

11.4.   Zápis do 1.třídy ZŠ

13.4.   Velikonoční jarmark - sobota

16.4.   Poslední plavání

18.4. - 22.4.   Velikonoce - žáci mají volno

24.4.   3.ročník celotřídní schůzky

25.4.   4.ročník individuální konzultace

29.4.   1. a 2.ročník celotřídní schůzky

30.4.   5.ročník celotřídní schůzky


Květen

14.5.   GOLF - 1.a 2.r.

15.5.   GOLF - 4.r.

16.5.   dopoledne - Turistický výlet na Drtinovu rozhlednu - 1. a 2.r.

           večer (nepovinné) - Spaní ve škole s programem - 1. a 2.r.

           (informace o výletě a spaní viz. lísteček v ŽK)

20.5.   5.r. návštěva v ZŠ Hradištko

20.5.   4.r. výprava - Sekanka a Ostrovský klášter

24.5.   Noc kostelů ve Slapech - žáci vystoupí se svým programem
           - recitace + flétny

29.5.   Tonda Obal na cestách - EVVO program třídění odpadu
           9:05 - 1. a 2.r.
           cca 10:00 - 3.r.
           cca 11:00 - 4. a 5.r.

30.5.   5.r. Lanový park


Červen

5.6.   GOLF - 3.r.

6.6.   Preventivní program 2.- 5.r. - Chování a šikana

6.6.   Preventivní program MŠ + 1.r. - Pes záchranář, pomocník

7.6   Fotografování

10.6.   OPERA - poslední

12.6.   Loučení se žáky 5.r. + pasování předškoláků - od 16:30

14.6.   Mediální výchova pro 4. a 5.r.

19.6.   Schůzka rodičů 3.r. (budoucích čtvrťáků) s novou třídní paní učitelkou 
           Fröhlichovou od 16:30

21.6.   5.r. - Návštěva vodní elektrárny ve Štěchovicích

24.6.   4.r. - Návštěva vodní elektrárny ve Štěchovicích

28.6.   Vydávání vysvědčení