Celoroční aktivity 17/18

Září

4.9.   Začátek školního roku v ZŠ i MŠ

13.9.   Společná schůzka rodičů 2.roč.

od 18.9.   Nácviky programu na slavnostní otevření nové tělocvičny
                - recitace + flétny

25.9.   5.r. - Knihovna Dobříš

29.9.   Volno ředitele školy


Říjen

9.10.   GOLF - 1.,3.,4. ročník

11.10.   GOLF - 2.,5. ročník

12. a 13.10.   Následný program ODYSSEA pro 4.ročník

20.10.   Dýňová slavnost na zámku


Listopad

6.11.   divadlo Hybernia - muzikál Alenka v kraji zázraků

21.11.   1. Adventní dílna

20. - 23.11.   Individuální konzultace

28.11.   Úterý od 16:00 do cca 18:30 - seminář pro rodiče a pedagogy
             na téma: Bezpečný internet - ve škole se nám v nižším ročníku     
             vyskytl náznak internetové kriminality, po konzultacích
             s odborníky jsem pro Vás tento seminář zařídila, platí škola.
             Velice doporučuji. Zjistíte, co vše nevíte, co Vaše děti umí
             a co vše jim hrozí za nebezpečí a jak mu předcházet a bránit se mu.

29.11.   2. Adventní dílna

 

Prosinec

1.12.   Ukázkové hodiny pro rodiče prvňáčků

4.12.   Barborky ve škole

5.12.   Mikuláš ve škole a na vsi

5.12.   3. Adventní dílna

13.12.   4. Adventní dílna

20.12.   Vánoční posezení s babičkami a dědečky

21.12.   Vánoční besídky pro rodiče a děti


 

Leden

10.1.   Hodnocení domácích školáků

13.1.   Hodnocení domácích školáků

31.1.   Hodnocení domácích školáků

31.1.   Rozdávání vysvědčení

31.1.   MŠ + 1.-3.r. ZŠ bubnování ve škole

31.1.   4. a 5.r. - výlet do Národního divadla s rozdáváním vysvědčení
                          v ND - instrukce dají třídní paní učitelky


Únor

16.2.   Školní kolo recitační soutěže


Březen

6.3.   1.ročník - 1.vyučovací hodiny pro rodiče
                         (možnost náhledu do hodin)

7.3.   1.ročník - 1.vyučovací hodiny pro rodiče
                         (možnost náhledu do hodin)

8.3.   1.ročník - 1.vyučovací hodiny pro rodiče
                         (možnost náhledu do hodin)

24.3.   Velikonoční Jarmark


Duben

4.- 6.4.   1.+3.r. - výlet do ekocentra Loutí u Rabyně "Náš dvůr"
                          - info třídní učitelé

11.4.   Zápis do první třídy na školní rok 2018/2019

17.4.   Poslední lekce plavání

23.4.   Návštěva knihovny na Dobříši - 4.r.

30.4.   Volno ředitele školy


Květen

4.5.   Ornita - Krkavcovití

7.5.   Volno ředitele školy

14. - 18.5.   Poznávací výlet ZŠ

25.5.   od 18:00 Noc kostelů ve slapském kostele
           - sraz účinkujících dětí v 17:30

29.5.   5. ročník jede na návštěvu do ZŠ Hradištko - info p. uč. Šimonová

31.5.   Fotografování


Červen

1.6.   Den dětí - 2.ročník - na hřišti - info p. uč. Kristenová
                        - 3. a 4.ročník - Čapkova stezka - "Dášenka"
                                               - info p. uč. Skokanová, Vacková M.

13.6.   2.r. - Výlet do ZOO Praha - info p. uč. Kristenová

14.6. - 15.6.   Spaní ve škole - předškoláci MŠ + 3.r.
                                               - info p. uč. Skokanová, Vacková D.

21.6.   Besedy s p. spisovatelkou Michaelou Fišarovou

21.6.   Zahradní slavnost - pasování předškoláků, rozloučení s páťáky
                                          + kulturní program

29.6.   KONEC školního roku - rozdání vysvědčení