Celoroční aktivity 16/17

Září

1.9.   Záčátek školního roku 2016/2017

7.9.   1.ročník - třídní schůzka od 16:00

7.9.   4.r. - Vědecký jarmark

22. - 23.9.   Tábornické dovednosti - dvoudenní výlet pro 2., 3., 5. roč.


Říjen

14.10.   Loutkové divadlo Kozlík 1.r.+2.r.

21.10.   Kapřík Metlík - beseda se spisovatelem - 1.r., 2.r., 3.r.

21.10.   POHÁDKOVÁ PODZIMNÍ SLAVNOST NA ZÁMKU


Listopad

3.11.   GOLF - 3. a 4.ročník

4.11.   GOLF - 1., 2. a 5.ročník

10.11.   "Bezpečný pes" 1. - 5.r., naučně preventivní program

18.11.   VOLNO ŘEDITELE ŠKOLY pro ZŠ, ŠD i MŠ
            - školení ped. sboru v PRVNÍ POMOCI

22.11.   Individuální konzultace 2., 3., 4. a 5.ročník
             1.ročník - celotřídní schůzky od 15:30

23.11.   Individuální konzultace 3.ročník

24.11.   1. Adventní dílna - p. Horáčková - "Adventní věnce a zase trochu jinak"

26.11.   Rozsvěcení Vánočního stromu ve Slapech - 1. Advent

30.11.   2. Adventní dílna - p. Doubravová - "Smalt bez pícky"


Prosinec

5.12.   Mikuláš ve škole a na vsi - pochůzka po Slapech 5. ročník

8.12.   3. Adventní dílna - p. Gazdová - "Pastelové obrázky"

14.12.   4. Adventní dílna - p. Špínová "Fimo lžičky + dřevění andílci"

16.12.   Vánoční besídky pro rodiče v ZŠ - společné setkání a setkání ve třídách

17.12.   Vystoupení žáků školy na oslavách 300. let kostela sv. Petra a Pavla ve Slapech

17.12.   Seminář pro rodiče a děti - jen 5.r.

19.12.   Posezení s babičkami a dědečky a přáteli školy v ZŠ a MŠ

21. a 22.12.   Volno ředitele školy pro ZŠ

23.12. - 2.1.   Vánoční prázdniny


Leden

3.1.   Út - Nástup do školy

4.1.   ETIKETA - Preventivní program - interaktivní divadelní představení 1.,2. a 3.roč.

24. a 25.1.   Zlepšujeme vztahy v naší třídě - Projekt Odyssea - jen 3.r.

31.1.   Předávání vysvědčení


Únor

3.2.   Pololetní prázdniny ZŠ

13. - 17.2.   Jarní prázdniny ZŠ

20. - 24. 2.   Monínec

28.2.   Školní kolo recitační soutěže


Březen

8.3.   Okresní kolo recitační soutěže


Duben

4.4.   Veselé zoubky - projekt o zdraví s odměnou

8.4.   Velikonoční Jarmark - sobota

12.4.   Zápis do ZŠ

28.4.   Projektový den 1.roč.: Čarodějnice


Květen

11.5.   Divadlo GONG v Praze - Záhada hlavolamu

22.5.   GOLG - 2. a 5.r.

24.5.   GOLG - 3. a 4.r.

31.5.   Výlet do Zeměráje


Červen

9.6.   Noc kostelů - od 18h - vystoupení žáků ZŠ - recitace + flétny

13.6.   Fotografování tříd

14. - 16.6.   Výlet na Dobříš 2.r.

19.6.   5.r. - návštěva v ZŠ Hradištko

22.6.   Šifra Mr. Brailla - přirozenou formou dětem představuje život se zrakovým postižením

23.6.   Sportovní dopoledne na fotbalovém hřišti s rozloučením s páťáky (s kulturním programem) - srdečně zveme rodiče páťáků

30.6.   Vysvědčení