Celoroční aktivity 15/16

Září

1.9.   Začátek školního roku

8.9.   Třídní schůzka s rodiči dětí 1. ročníku od 16:30 hodin.

9.9.   Vědecký jarmark - 4. a 5.ročník

9.9.   Seznamovací schůzka s rodiči žáků 5. ročníku v 17:30 v budově  
        školy. Přítomny budou paní ředitelka, paní učitelka Frdlíková, paní
        učitelka Zajícová. Srdečné Vás zveme.

25.9.   Vyhlašuji Volno ředitele školy - z důvodu školení celého pedagogického sboru - Kritické myšlení


Říjen

8.10.   Dentální hygienistka - program pro žáky ZŠ

13.10.   ŠD - Prevence - Jíme zdravě

23.10.   Mediální dílna s paní Pavlou Charvátovou - 5.r.

23.10.   Podzimní dýňová slavnost na zámku

29. - 30.10.   Podzimní prázdniny


Listopad

6.11.   GOLF - 4. a 5. ročník

13.11.   GOLF - 1. a 2. ročník

18.11.   Vlastivědný výlet do Prahy - 4.r.

20.11.   GOLF - 3. ročník

25.11.   Sférické kino v MŠ a ZŠ - planetárium

25.11.   Individuální schůzky s rodiči - info u třídních učitelů

26.11.   1. Adventní dílna

28.11.   Rozsvěcení Vánočního stromu ve Slapech - vystoupení fléten a pěveckého sboru


Prosinec

3.12.   2. Adventní dílna

4.12.   Mikuláš ve škole a na vsi

9.12.   3. Adventní dílna

15.12.   Vánoční posezení pro babičky a dědečky

16.12.   4. Adventní dílna

17.12.   Vánoční besídky pro rodiče ZŠ

18.12.   Preventivní program: Chování a šikana pro ZŠ – 1.-5.ročník
             www.zaps.cz

21. a 22.12.   Ředitelské volno

od 23.12.   Vánoční prázdniny


Leden

4.1.   Nástup do školy

16.1.   Hodnocení domácích školáků

20.1.   Hodnocení domácích školáků

27.1.   Hodnocení domácích školáků


Únor

9.2.   Zápis do první třídy

18.2.   Divadlo kouzel Pavla Kožíška

19.2.   Soutěž v uměleckém přednesu - Školní kolo recitační soutěže


Březen

9.3.   Návštěva knihovny v Davli - 2.ročník

18.3.   Matematický klokan

19.3.   Velikonoční Jarmark

22.3.   Okresní kolo uměleckého přednesu
            (pouze pro šest žáků - výherců školního kola)

24.3.   Velikonoční prázdniny


Duben

1.4.   Divadlo o Karlu IV. - 1. - 3.r. ZŠ

18.4.   Individuální konzultace 1.r., 2.r.

19.4.   Individuální konzultace 2.r., 3.r., 4.r., 5.r.

20.4.   Individuální konzultace 2.r.


Květen

2.5.   Beseda se Zorou Jandovou z rádia Junior

3.5.   Beseda se spisovatelkou Ivou Procházkovou ve škole

4.5.   Červený kříž - výlet 4.r. a 5.r. do Prahy

6.5.   Beseda o Karlu IV.  - pan Milan Baše
         (1. - 2.r.)

16. - 20.5.   Šumava - poznávací výlet

23.5.   GOLF - 4.r. a 5.r.

24.5.   Poslední plavání

25.5.   Beseda o Karlu IV. ve škole - s odborníkem z Muzea Jílové u Prahy
           (3. - 5.r.)

25.5.   GOLF - 1.r.

27.5.   GOLF - 2.r.

31.5.   GOLF - 3.r.


Červen

1.6.   Výlet do Muzea v Jílovém u Prahy 3., 4. a 5.třídy

10.6.   Zdravá 5

11.6.   Vítání občánků ve Slapech - vystoupení žáků

13.6.   Instalace výstavy v kostele

14.6.   Fotografování tříd

15.6. - 16.6.   Výlet 1. ročníku do Kounic

17.6.   od 18:00 - Noc kostelů ve Slapech - vystoupení žáků

21.6.   Návštěva farmy - Prostřední Lhota - 1.r. a 2.r.

21.6.   Výprava za zlatem a drahými kameny k potůčku na Lahozu
           3. ročník - dopoledne

22.6.   Turistický výlet 4. ročník - v rámci výuky v dopoledních hodinách
            v katastru obce Slapy

24.6.   Sportovní dopoledne s rozloučením s 5. ročníkem

29.6.   Toulcův dvůr - výlet do Prahy celá škola
- Odjezd autobusu od domečku v 7:30, výukové programy pro jednotlivé třídy začínají v 9:00.
- Odjezd z Toulcova dvora plánujeme cca ve 12:30, návrat do školy do 14:00.
- Platba - viz. web - info o organizaci posledních dní š.r. 2015/2016
- S sebou: vhodné oblečení, svačinu, pití, pláštěnku
- Oběd bude ve škole po příjezdu

30.6.   Vysvědčení