Akce MŠ

2020/2021


Září

10.9.   Schůzka s rodiči od 16:30

22.9.   Indiánská stezka


Říjen

1.10.   Divadlo v MŠ - Tancem letem světem


Listopad

11.11.   Pohádka o svatém Martinovi

25.11.   Malá technická univerzita pro Sovičky - Stavitel mostů


 
 
G
M
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hlasová funkce je omezena na 200 znaků

Prosinec

4.12.   Mikuláš ve školce


Leden


Únor


Březen


Duben


Květen


Červen

1.6.   Den dětí - každá třída po svém, v poledne zmrzlina, vypouštění motýlů

15.6.   Fotografování třídních kolektivů - platba 45,-

16.6.   Pasování předškoláků (i pro rodiče) od 15:30 - program pro předškoláky
           i všechny ostatní děti ze školky, příspěvěk na akci 100,-

17.6.   Logopedická depistáž v MŠ - pro předem objednané děti

24.6.   Výlet na rozhlednu - Sovičky - tam 9:03 do Čími, 12:56 z Čími

24.6.   Výlet Vlaštovičky