2. zasedání 11/12 ŠR

Zápis z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Slapy nad Vltavou

 

Místo konání: ZŠ Slapy nad Vltavou

Datum konání: 4.9.2012 od 16,30

Přítomni:

    členové Školské rady: Ivan Kotrč, Tomáš Rosenberg, Jana Soukupová, Petra Dvořáková,
                                                Eva Kristová, Andrea Kozová

    hosté: Renata Hacaperková, ředitelka školy

 

 1. Ředitelka školy informovala školskou radu o vyhlášení dodatečného výběrového řízení na uvolnění 1 místo v MŠ.
   
 2. Školská rada projednala Organizační řád školy – část Školní řád (SM 4/2012) a jednomyslně jej schválila.
   
 3. Školská rada projednala Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád (SM 3/2012) a jednomyslně jej schválila.
   
 4. Školská rada byla seznámena s výší úplaty ve školní družině a výší úplaty za předškolní výchovu – SM 1/2012 a SM 5/2012.
   
 5. Školská rada byla seznámena se Školním řádem mateřské školy SM 6/2012.
   
 6. Školská rada byla seznámena se Školním řádem družiny.
   
 7. Školská rada byla seznámena s doplněním Školního vzdělávacího programu o Etickou výchovu (není zavedena jako nový předmět). P. ředitelka v této souvislosti upozornila na silný nárůst administrativní práce pedagogů.
   
 8. P. ředitelka dále informovala školskou radu o projektu Peníze školám, kde se podařilo získat cca 500 tis. Kč z čehož bude cca 250 tis využito k doplnění vybavení učeben moderní technikou a interaktivními tabulemi a zbytek bude využit při tvorbě elektronických učebnic pedagogy (vázáno na udělení dotací). P. Soukupová v této souvislosti potvrdila dobré zkušenosti se zavedením interaktivních tabulí do výuky.
   
 9. P. ředitelka požádala přítomné zastupitele o projednání dostavby půdního prostoru na zastupitelstvu. P. Kotrč a p. Rosenberg její žádost podpořili a doporučili její osobní účast na nadcházejícím zastupitelstvu obce Slapy (13.9.2012).

 

        Zapsal: Tomáš Rosenberg