2. zasedání 10/11 ŠR

Zápis z jednání Školské rady ZŠ a MŠ Slapy nad Vltavou

 

Místo konání: ZŠ Slapy nad Vltavou

Datum konání: 29.6.2011 od 16,30

Přítomni: členové Školské rady: Ivan Kotrč, Tomáš Rosenberg, Jana Soukupová, Eva Kristová,

 

Po zahájení schůze seznámila p. Soukupová přítomné členy školské rady s činností ZŠ a MŠ Slapy v uplynulém pololetí. Jednalo se především o tyto body:

 

  • ČSI (školní inspekce) si vyžádala ke kontrole ŠVP předškolního vzdělávání (výsledky budou známy až v září)
  • byly podány žádosti o nové granty: (vzdělávání pracovníků škol – výuka angl. Jazyka pro pracovníky škol)
  • rekonstrukce školy:

a) chodníky, nový nátěr vnitřních dveří, nové osvětlení tříd, opravy zdí, malba

b) nová počítačová síŤ

c) instalace 2 nových interaktivních tabuli – zvolena varianta 2 kvalitních místo 4 horších

d) nákup nového sedacího nábyku, nábytkové sestavy do 2 tříd, variabilní nábytek do 1 třídy, nový nábytek do školní jídelny

  • Výsledky srovnávacích testů KALIBRO pro 5. ročníky: testy dopadly velmi dobře – především v ČJ, AJ a finanční gramotnosti
  • K vedení školy se dostaly informace, že řadě rodičů vadí absence tělocvičny ve škole a s tím spojená náhradní řešení výuky tělesné výchovy. Někteří rodiče toto uvádějí jako důvod přehlásit děti na jiné školy.

 

P. Soukupová tlumočila žádost vedení školy o projednání výhledu na realizaci tělocvičny na zastuitelstvu obce Slapy. Dále konstatovala nutnost realizace půdní vestavby z kapacitních důvodů již pro školní rok 2012.

Dalšími nedostatky které je možno řešit v rámci půdní vestavby jsou absence kabinetu pro pedagogy a družina.

Z důvodu zvýšení počtu žáků nebude dle platných norem možno spojovat jednotlivé třídy jak bylo nyní zvykem.

P. Rosenberg upozornil na určité nedostatky v transparentnosti příjmu dětí do školky což bylo diskutováno na veřejnosti mezi rodiči.

P. Soukupová seznámila školskou radu s vlastním názorem, že veškeré kroky spojené s přijímáním dětí do MŠ jsou dle zákona a žádnému pochybení nedošlo.

V následné diskusi došla školská rada k závěru, že v této věci je třeba učinit kroky k větší přehlednosti kritérií a nutnosti zveřejňovat celkové výsledky příjmu dětí včetně důvodů přijetí/nepřijetí.

To především s ohledem na rostoucí počet dětí v nadcházejících letech.

 

 

                                                                                 Zapsal: 6.7.2011  Ing. Tomáš Rosenberg, PhD.