2. zasedání 09/10 ŠR

Zasedání Školské rady Základní a Mateřské školy Slapy,

Okres Praha – západ

 

Zasedání :                               2.

Datum a místo konání :           24.6.2010, Slapy

Svolavatel :                              Mgr. Michaela Vacková

Host :                                       ředitelka školy Mgr. Renata Hacaperková

Přítomni :                                 Mgr. Michaela Vacková, Magdalena Kupková, Ing.František Neužil,
                                                Petra Dvořáková, Andrea Kozová

 

 

Program:    

                        1.  Dotace z ROP
                        2.  Projekty EU
                      3.  Provoz ZŠ a MŠ Slapy
                      4.  Různé

                                           

 

ad.1.       
Školská rada byla Ing. F. Neužilem informována o schválené dotaci  z ROP na opravu a modernizaci ZŠ a MŠ Slapy ve výši  7 532 108,-Kč.

 

ad.2.    
Ředitelka školy Mgr. R. Hacaperková seznámila Školskou radu s průběhem grantů financovaných EU a Evropským soc.fondem

  • Ovoce do škol – od září 2010 změna dodavatele.
  • Cesta ke kvalitě
  • Peníze EU školám + MŠMT  - částka 570 900,-Kč.

Projekt Oranžová  učebna vyhlášený Nadací ČEZ – dosud školu Nadace neinformovala
o výsledku.

Grant od firmy Veolia – Přírodní učebna  / přenosné lavice, dřevník, ohniště /.

                                           Úspěšná - smlouva před podpisem.

 

ad.3.    
Od září 2010 bude ZŠ Slapy rozšířena o další třídu. Za paní učitelku Michaelu Vackovou,
která je na MD, nastoupí na jeden rok paní uč. Pavla Bílková z Mokrovrat.

Navýší se kapacita žáků a dětí školy - ŠD z 50 na 60 žáků
                                                                  - ŠJ ze 100 na 180 dětí.

 

ad.4.     Různé:
    -  Diskuse nad formou poděkování Družstvu pro rekreační bydlení  - akce Hurá, nové lavice,
       za finanční podporu. Paní ředitelka návrhy přijala a zajistí jejich realizaci.

    -  Inspekce PO – navázána spolupráce s firmou BP a PO.
   Do 17. července 2010 budou určité nedostatky odstraněny.

 

                                                                                            Zapsala : Kozová Andrea