2. zasedání 08/09 ŠR

Zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy Slapy,

Okres Praha-západ

 

Zasedání:                        2.

Datum a místo konání:    26.2.2009, Slapy

Svolavatel:                      Michaela Vacková

Host:                               Renata Hacaperková

Přítomni:                         Michaela Vacková, František Neužil, Blanka Vebrová, Michaela Horáčková

 

 

Program:                 

1. Rozpočet
2. Pojištění
3. Úraz
4. Různé

 

ad.1               
Škole byl schválen zřizovatelem rozpočet ve výši 300.000,- Kč na provozní náklady:

a) mzdy 60.000,- Kč
b) energie 110.000,- Kč
c) služby 55.000,- Kč
d) materiál a opravy 75.000,- Kč
kontrola s účetními čtvrtletně

+ mimořádné výdaje:
1) software pro školní matriku – povinné od září 2008 – zakoupen
2) postupná výměna lavic ve třídách. Po jednotlivých třídách. Dle hygienické vyhlášky musí být    
    nové. Malování.
Jednotlivé třídy, schodiště a chodby jsou vymalovány.
3) vybavení školní kuchyně - trouba dvoupatrová + 3 x pekáč
                                            - fritéza
                                            - ruční ponorný mixer
                                            - univerzální robot s příslušenstvím
                                            - nerez kastrol s poklicí pr. 450 mm výška 195 mm

dle katalogu MARC CRAB            91.712.- Kč + DPH
Zakoupen mixér, myčka, konvektomat (je třeba posílit elektrika)ostatní později.
4) WC dívky – opravit či zakoupit nové – stále protékají – vysoká spotřeba vody !!! - předběžný   
     termín - velikonoční prázdniny + ředitelské volno

5) nábytek do ředitelny - stůl do „L“ + židle - zakoupeno
                                     - psací stůl pro ved. uč. do MŠ + menší zamykací skříňka – zakoupeno

                                     - konferenční stolek, sedací souprava menší - později
                                     - zamykací skříň velká - na zavěšení matriky v pís. podobě + regálky
                                       na písemnosti - později

                                     - koberec do ředitelny - později

 

ad.2               
Od 1.1.2009 je škola (resp. zřizovatel) pojištěna u společnosti Alianz na 15 milionů – zřizovatel platí kolem 15 000,- Kč/rok

Jedná se o odpovědnost právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení
za škodu způsobenou dítětem, žákům či studentům včetně způsobů pojištění této odpovědnosti.

Ředitelka a pedagogové děkují zřizovateli.

 

ad. 3  
Ve škole se stal úraz – byl odškodněn. Právníky byla sepsána Dohoda o vyrovnání – podepsána všemi zúčastněnými stranami, bez dodatečných nároků.

 

ad.4

 • Je třeba jmenovat ředitele školy zřizovatelem – bude vypsán konkurz:          
      inzerát v Učitelských novinách
      veřejná vývěska
      komise složená z členů v tomto počtu: 1 - KÚ, 1 - ČŠI, 1 - OÚ, 1 - ZŠ podobného typu,
      1 Školská rada, 1 pedagog ZŠ  a  MŠ Slapy
      záležitost několika měsíců
 • Ztráta mobilních telefonů - v šetření
 • Ve škole proběhla velká oprava elektroinstalace – zásuvky, vedení +kontrola
 • Zadán projekt půdní vestavby – zřizovatel
 • Projekt spolupráce MŠ a ZŠ – hlídání dětí – funguje, ale ofic. nelze
 • Je třeba zadělat plot – pletivo p. Fiala
 • Příchod do školky do 9.00 hod – řešeno osobně s vedoucí Mateřské školky dle zájmu rodičů
 • Zářivky – rekonstrukce světel do budoucna
 • 16.-20.2. 2009 srovnávací testy Calibro pro žáky 5. tříd – anonymní (dle čísel) – výsledky v přůběhu března
 • Na další dva roky je zakoupena licence AVG na 15 počítačů
 • Bude třeba silnější server – do dalšího grantu
 • Škola dostala od ČEZ dotaci ve výši 55.000,- Kč – peníze budou použity na zakoupení velké televize (25.000,- Kč) a kopírky (30.000,- Kč)
 • Granty
  Rada školy byla seznámena ředitelkou školy a zřizovatelem o grantových řízeních Evropské unie. Informace z oblastního školení ze dne 19.2.2009 konané v Dobříši.

 

Zdravé děti nelenoší - hřiště MŠ 138.000,- Kč – Oranžové hřiště – nadace ČEZ – 3.etapa
Pokrok nezastavíš – 175.000,- Kč – žádost podána na 160.000,- Kč
Získaná dotace 30.000,- Kč bude zakoupena kopírka, tonery aj.

 

 

Zapsala: Horáčková Michaela