1. zasedání 08/09 ŠR

Zasedání Školské rady Základní školy a Mateřské školy Slapy,

Okres Praha-západ

 

Zasedání:                        1.

Datum a místo konání:    4.12.2008, Slapy

Svolavatel:                      Michaela Vacková

Host:                               Renata Hacaperková

Přítomni:                         Michaela Vacková, František Neužil, Blanka Vebrová, Michaela Horáčková

 

Program:                   

1. Školní řád
2. Výroční zpráva
3. Různé

                                    

ad.1                
Byl schválen Školní řád

Hlasování:  pro: 4
                  
proti: 0
                   zdržel se: 0

Změny ve Školním řádě
Omluva nepřítomnosti – bez žádosti. Dle zákona je třeba omluvit dítě do 3 kalendářních dnů. Písemná omluva i předem. Rodiče jsou zodpovědní za vzdělání svých dětí.
Možnost nosit do školy mobilní telefony – věc osobní potřeby.

 

ad.2                
Byla schválena Výroční zpráva

Hlasování: pro: 4
                  proti: 0
                  zdržel se:0

 

ad. 3  
Investice mimo běžný účet

1) software pro školní matriku – povinné od září 2008 – zakoupen
2) postupná výměna lavic ve třídách. Po jednotlivých třídách. Dle hygienické vyhlášky musí
    být nové. Malování.
Jednotlivé třídy jsou vymalovány, další plán schodiště a chodby.
3) vybavení školní kuchyně - trouba dvoupatrová + 3 x pekáč
                                            - fritéza
                                            - ruční ponorný mixer
                                            - univerzální robot s příslušenstvím
                                            - nerez kastrol s poklicí pr. 450 mm výška 195 mm

    dle katalogu MARC CRAB            91.712.- Kč + DPH
    Zatím zakoupen mixér, ostatní později. Nový dodavatel – jogurty.
4) WC dívky – opravit či zakoupit nové – stále protékají – vysoká spotřeba vody !!!
5) nábytek do ředitelny - stůl do „L“ + židle - zakoupeno
                                     - psací stůl pro ved. uč. do MŠ + menší zamykací skříňka – zakoupeno
                                     - konferenční stolek, sedací souprava menší - později

                                     - zamykací skříň velká - na zavěšení matriky
                                       v pís. podobě + regálky na písemnosti - později
                                     - koberec do ředitelny - později

 

 • Odpovědnost právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení za škodu způsobenou dítětem, žákům či studentům včetně způsobů pojištění této odpovědnosti. – Ředitelka školy předložila zřizovateli konkrétní nabídky pojišťoven – uzavře se do konce kalendářního roku.
 • Je třeba jmenovat ředitele školy zřizovatelem
 • Ztráta mobilních telefonů - v šetření
 • Preventivně výchovná akce pro 3. a 5. ročník – JUDr. Karel Kašpar - 16.12.2008
 • Granty
  Zdravé děti nelenoší - hřiště MŠ 138.000,- Kč – Oranžové hřiště – nadace ČEZ – 3.etapa
  Pokrok nezastavíš – 175.000,- Kč – žádost podána na 160.000,- Kč
  Získaná dotace 30.000,- Kč bude zakoupena kopírka, tonery aj.
 • Zadán projekt půdní vestavby – zřizovatel
 • Projekt spolupráce MŠ a ZŠ – hlídání dětí – funguje, ale ofic. nelze
 • Rozpočet školy – návrh prosinec, schválení březen (provoz přibližně 300 000,- Kč)
 • Cesty do zahraničí – motivace
 • Praxe studentů z PF UK Praha
 • Je třeba zadělat plot – pletivo apod.
 • Proběhlo čištění okapů
 • Informace o akcích konaných školou pro veřejnost – přeposílání e-mailem obci – pí. ředitelka
 • Příchod do školky v 9.00 hod - řád školky – příchod- konzultace s vedoucí p. učitelkou školky. V případě zájmu více rodičů bude předložen návrh vedení školy.

 

Zapsala: Horáčková Michaela