Závěry inspekční zprávy

Inspekční zpráva

Do inspekční zprávy je možno nahlédnout na http://csicr.cz/ nebo je v tištěné formě k nahlédnutí či zapůjčení ve škole.

Závěrečné hodnocení:

Základní škola poskytuje vzdělávání v souladu se zápisem do rejstříku škol a školských zařízení. Školní vzdělávací program je vypracován a začíná se realizovat. Drobné nedostatky v předloženém školním vzdělávacím programu nemají v současné době žádný negativní vliv na vzdělávání žáků.

Přestože škole zatím chybí tělocvična, jsou materiální podmínky na velmi dobré úrovni, patrný je jejich soustavný rozvoj. V posledním období se celkově zlepšily také personální podmínky. Škola přijímá moderní pedagogické trendy. Zřetelná je zde snaha po zdokonalování metod a forem výuky. Patřičná pozornost je věnována rozvíjení kompetencí žáků. Postaráno je také o žáky se specifickými vývojovými poruchami učení. Výuka podle školního vzdělávacího programu je vedena zcela kvalifikovaně.

Poskytované vzdělávání je v souladu se školním vzdělávacím programem i s dalším deklarovaným učebním dokumentem.

Škola rozvíjí spolupráci s tradičními partnery a otevírá se okolí. Uvnitř školy je vytvořeno bezpečné prostředí a velice příznivé emocionální klima.

Celkově je škola hodnocena jako nadprůměrná.

 

 

Hodnotící stupnice

Podprůměr Průměr Nadprůměr
Při poskytování
vzdělávání/školské služby není
postupováno v souladu
s právními předpisy,
schválenými učebními
dokumenty. Rizika jsou velká,
pro nápravu jsou nutné zásadní
změny.
Při poskytování
vzdělávání/školské služby
je postupováno v souladu
s právními předpisy,
schválenými učebními
dokumenty. Rizika jsou
ojedinělá, lze je překonat.
Poskytování
vzdělávání/školské služby
je v souladu s právními předpisy,
schválenými učebními
dokumenty a je na úrovni,
která nevyžaduje zásadní
změny. Slouží jako příklad
dobré praxe.

 

TOPlist