Zaměstnanci školy

Ředitelka školy: Mgr. Renata Hacaperková

Učitelé ZŠ: Mgr. Renata Hacaperková
                    Mgr. Jindřiška Skokanová         
                    Mgr. Bc. Michaela Vacková              
                    Vanda Šimonová
                    Mariem Mertová
                    Stanislava Kristenová

Asistent pedagoga ZŠ: Mgr. Marie Petráková
                             

Vychovatelky ŠD: I. oddělení - Tereza Čermáková
                              II. oddělení - Jana Kadlecová

Učitel a konzultant pro žáky IVZ: Hana Tůmová
                                                                                      Mgr. Hacaperková Renata
                                                        Mgr. Bc. Michaela Vacková

Metodik prevence: Mgr. Renata Hacaperková
Koordinátor EVVO pro ZŠ: Vanda Šimonová
Koordinátor EVVO pro MŠ: Magdalena Kupková
Výchovný poradce: Mgr. Renata Hacaperková
Koordinátor ICT: Mgr. Bc. Michaela Vacková

Učitelé MŠ:
Vedoucí učitelka:
Magdalena Kupková
    I. oddělení: Magdalena Kupková
                        Marie Papírníková
  Asistent pedagoga: Bc. Michaela Frdlíková
    II. oddělení: Veronika Pospíšilová
      
                   Bc. Barbora Skřivanová, DiS
  Asistent pedagoga: Bc. Šárka Žohová, DiS

Pracovník pro BOZP, PO: Bohumil Tesař
Školník: Petra Čermáková
Admin. pracovník, správce sítě, webmaster: Jan Hacaperka
Uklízečka ZŠ: Jana Kubíčková

Uklízečka MŠ: Marie Hejčlová
Vedoucí školní jídelny: Olga Havláková
Kuchařky:
Olga Havláková
                            Zdeňka Pipotová
                  Marie Ptáčková

 

TOPlist